Saltar apartados

Curriculum assessment for compensation

 L'alumnat podrà sol·licitar l'avaluació curricular per compensació quan reuna els requisits establits en la normativa, el termini de sol·licitud serà de 10 dies hàbils i començarà el quart dia hàbil després que finalitze el termini d'emplenament i signatura d'actes establits en el calendari acadèmic per a cada període d'avaluació.

La sol·licitud de l'aprovat per compensació es realitzarà a través de la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant.

En cas que la resolució siga favorable, els efectes es produiran en la convocatòria immediatament posterior a la sol·licitud.

Terminis de sol·licitud - Curse 2019/20

No s'admetran sol·licituds que es presenten abans que s'òbriga el termini corresponent o després que finalitze. En tal cas, la sol·licitud s'arxivarà sense més tràmit. Els terminis de presentació de sol·licituds per al present curs acadèmic, després de la finalització dels corresponents períodes d'emplenament i lliurament d'actes C1:  del 24 de octubre al 7  de novembre de 2019,ambdós inclusivament.

  •  C1:  del 24 de octubre al 7  de noviembre de 2019, ambos inclusive.

  • C2: del 27 de febrero al  11 de marzo de 2020, ambos inclusive.

  •  C3:  del  29 de junio al 10  de  julio de 2020, ambos inclusive.

  •  C4a:  del  21 de julio  al  1 de septiembre de 2020, ambos inclusive.

  •  C4b:  del  18 de septiembtre  al  1 de  octubre de 2020, ambos inclusive.

IMPORTANT: Has de tenir en compte que el compliment dels requisits és a data del tancament de les actes de la convocatòria al fet que es refereixen els terminis. No podràs sol·licitar l'aprovat per compensació comptant amb qualificacions d'assignatures de la convocatòria immediatament posterior, p.i. assignatures de la C4 qualificades durant el termini de presentació de sol·licituds de la C3.

 

Faculty of Law


Facultad de Derecho
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464