COMUNICAT SOBRE ACCÉS A la PROFESSIÓ DE GESTOR ADMINISTRATIU

A instàncies del Deganat de la Facultat de Dret, el Consell General de Col·legis de Gestors Administratius d'Espanya, en Resolució de 17 de maig de 2013, ha aprovat per unanimitat que el Títol de Grau en Gestió i Administració Pública de la Universitat d'Alacant habilita per a accedir a la realització de les proves d'aptitud necessàries per a l'exercici de la professió de Gestor Administratiu.

Fins ara, la normativa reguladora limitava l'accés a aquest perfil professional a els qui estigueren en possessió dels Títols de Llicenciat en Dret, en Ciències Econòmiques, en Ciències Empresarials o en Ciències Polítiques.