Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Matrícula per a la prova d'aptitud prèvia a l'homologació d'estudis estrangers

Matrícula per a la prova d'aptitud prèvia a l'homologació d'estudis estrangers

 

Matrícula ordinària

 

Del 13 fins el 23 de novembre de 2017, de 9 a 14 hores.

La matriculació en aquesta convocatòria ordinària dóna dret a presentar-se a la convocatòria de gener i juny.

(la documentació referent a la possibilitat de valoració per part del Tribunal de cursos oficials realitzats per l'interessat/a, haurà de presentar-se en aquest mateix termini)

 

Matrícula extraordinària per a la convocatòria de juny

 

De l'1 al 15 de març de 2018, de 9 a 14 hores.

La matriculació en aquesta convocatòria ordinària només dóna dret a presentar-se a la convocatòria de juny.

(la documentació referent a la possibilitat de valoració per part del Tribunal de cursos oficials realitzats per l'interessat/a, haurà de presentar-se en aquest mateix termini)

Períodes d'exàmens

 

 • Convocatòria de gener: dies 22, 23 y 24 de gener de 2018.
 • Convocatòria de juny: dies 4, 5 i 6 de juny de 2018.

 

Preu aproximat

190 €

 

 

Documentació

 

 

 

 

 

 • Instància de sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del DNI o passaport.
 • Justificant de pagament de taxes
 • Original i fotocòpia de la resolució definitiva de la Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de matèries superades en altres Universitats espanyoles a l'efecte d'homologació, en relació amb el Dret positiu espanyol.  Instància
 • Una fotografia grandària carnet

 

* Inscripció a distància

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inscripció es podrà realitzar a distància, enviant la documentació per correu. En lloc d'enviar original i fotocòpia de la documentació requerida es pot enviar fotocòpia d'aquesta documentació. En aquest cas, és imprescindible que la documentació estiga degudament compulsada per algun dels mitjans de compulsa vàlids, que són:

1º Mitjançant compulsa realitzada per notari públic.

2º Mitjançant compulsa realitzada per una representació diplomàtica espanyola en el país d'origen.

La sol·licitud juntament amb la documentació haurà d'enviar-se abans de la finalització del termini de matrícula, a la següent adreça:

Universitat d'Alacant
Facultat de Dret
Secretaria administrativa
(Proves Homologació)
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apt. de correus 99
03080 Alacant

 

Pagament de matrícula i de certificats

 

 

 

A distància
Una vegada rebuda i comprovat que és correcta tota la documentació, s'enviarà un correu electrònic al sol·licitant amb les instruccions per a realitzar el pagament a distància.

Presencialment
Una vegada rebuda i comprovat que és correcta tota la documentació, es lliurarà al sol·licitant un rebut bancari que haurà d'abonar en qualsevol oficina de Banco de Santander, Banco Sabadell CAM, CAJAMURCIA-BMN, i presentar la còpia segellada per l'entitat bancària en la Secretaria.

 

Accés a Campus Virtual

 

 

 

 

Quan el sol·licitant aporte la documentació i formalitze el pagament de la matrícula, se li lliurarà bé presencialment o bé mitjançant correu electrònic, les claus d'accés a UACloud CV, que és l'eina web mitjançant la qual es podran consultar les qualificacions.
Per a més informació sobre l'ús d'UACloud- CV:
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

La sol·licitud de la Targeta Universitària ( TIU ), es podrà realitzar a través de Campus Virtual UACloud ( en el apartado Otros Servicios), una vegada que s'haja realitzat la matrícula corresponent.

MÉS INFORMACIÓ

 

Incorporació a l'expedient

 

 

Resoltes les reclamacions o el termini reglamentàriament establit sense haver-les efectuat, les universitats enviaran a la Secretaria General Tècnica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la seua incorporació als respectius expedients, una relació nominal de cadascun dels aspirants avaluats, una vegada superada la totalitat de les matèries objecte de la prova juntament amb la qualificació obtinguda. Així mateix, les universitats, a petició dels interessats/as, expediran certificats individuals acreditatius del resultat de la prova.

 

Dades de contacte

Pots obtenir més informació en:
- Telèfon: 965903573
- Correu electrònic: homologa.dret@ua.es

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464