Traduccion de documents per a la convalidació parcial d'estudis estrangers

Tots els documents expedits en idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència hauran d'acompanyar-se de la seua traducció a qualsevol dels dos idiomes oficials en la Comuniqueu Valenciana (castellà o valencià), que podrà fer-se per algun dels següents mitjans:
a)
per una Representació diplomàtica o consular espanyola en l'estranger (que haurà de ser legalitzada posteriorment pel Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació per a ser presentada davant l'Administració a Espanya). b) per la Representació diplomàtica o consular a Espanya del país que ha expedit el document (que haurà de ser legalitzades posteriorment pel Ministeri d'Assumptes i de Cooperació per a ser presentada davant l'Administració a Espanya). c) per un Intèrpret Jurado amb nomenament del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació espanyol
La Universitat d'Alacant a través del Centre Superior d'Idiomes disposa d'un servei de traducció oficial de documents Tlf.: 96 590 3793 e-mail: info@csidiomas.ua.es