Saltar apartados

Informació sobre el grup on-line del Grau en Criminologia


1.- Breu descripció de la docència on line.

2.- Límit d'admissió d'alumnes.

3.- Selecció de l'alumnat que formarà part del grup on-line.

4.- Canvi de grup (presencial / on line).

5.- Recomanacions tècniques per a l'ús del Campus Virtual

1.- Breu descripció de la docència on line


1.1 Campus virtual.

És l'eina bàsica amb la qual l'alumnat interactua amb el professorat i també s'utilitza en determinades fases de la gestió administrativa, com la matriculació. La pàgina web d'accés és:

https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/indexverificado

A l'alumnat admès en preinscripció se li facilitarà un codi d'usuari i contrasenya, amb el qual podrà accedir al perfil dels seus estudis per a, en primer lloc, matricular-se i posteriorment desenvolupar les sessions docents. La Universitat d'Alacant facilitarà també un compte de correu electrònic per a gestionar les comunicacions docents i administratives.

1.2 Mètodes docents i d'avaluació.
Les metodologies docent i avaluadora de cada assignatura seran determinades per cada professor i les comunicarà a l'alumnat amb suficient antelació. La docència del grup on-line es desenvoluparà de manera no presencial. No obstant açò, tindran el caràcter presencial
- els exàmens finals,
- si escau, les pràctiques d'alguna assignatura.
1.3 Materials.
El professor recomanarà una bibliografia bàsica per a la preparació del programa de l'assignatura i al llarg del curs anirà publicant en Campus Virtual els diferents materials docents que considere necessaris per al desenvolupament de l'assignatura.

1.4 Tutories.
Sense perjudici d'activitats presencials de caràcter optatiu, les tutories es duran a terme a través de Campus Virtual. L'alumne formularà les consultes oportunes quan ho precise. El professor establirà i comunicarà a l'alumnat un dia de la setmana per a contestar a les consultes plantejades.

1.5 Exàmens.
L'alumne haurà de superar les diferents assignatures del pla d'estudis de conformitat amb els mètodes d'avaluació que es determinen en cada cas. Els exàmens finals seran presencials i la seua realització es concentrarà en el menor temps possible i dins del període d'exàmens establit amb caràcter general per la Universitat d'Alacant (allotjament). Igual exigència de presencialitat de l'alumnat pot exigir-se en la realització de certs exàmens parcials, especialment en relació amb alguna assignatura anual. Per la seua banda, la revisió dels exàmens es portarà també a cap de forma presencial.

2.- Límit d'admissió d'alumnes.

El límit d'admissió en el grup on line és d'un màxim de 70 alumnes. No obstant açò, el nombre d'admesos podria veure's reduït si açò fóra necessari per a equilibrar el repartiment d'alumnes entre els grups presencials i el grup on line.

3.- Selecció de l'alumnat que formarà part del grup on-line.

La preinscripció es realitzarà a través del Negociat d'Accés de la Universitat d'Alacant i la matrícula es durà a terme en la Secretaria de la Facultat de Dret d'aquesta universitat.

4.- Canvi de grup (presencial/on line)

En el grau en Criminologia no es podrà sol·licitar canvi de grup ni modalitat. Únicament en casos excepcionals i degudament justificats s'estudiarà la possibilitat de concedir un canvi de grup.

5.- Recomanacions tècniques per a l'ús del Campus Virtual

Es recomana utilitzar un ample de banda ADSL per a aconseguir una major agilitat en la navegació i descàrrega de materials.

Igualment, és convenient utilitzar les últimes actualitzacions dels navegadors que s'utilitzen (internet explorer, mozilla, firefox, etc...).

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464