Saltar apartados

Perfil d'ingrés al grau en Dret

Atès que el programa formatiu del Grau en Dret no especifica el perfil d'ingrés que haurien de tenir els alumnes, l'exigència legal dels requisits d'accés bastaria per se per a obtenir el perfil d'ingrés idoni si es garantira la suficiència de coneixements i capacitats dels alumnes de nou ingrés.

El perfil més adequat per al Grau en Dret és el de l'estudiant con grans desitjos d'aprendre i d'esforçar-se per aconseguir-ho; amb habilitats comunicatives (expressió oral i escrita); reflexiu i crític; i que mostre interès en les ciències socials i jurídiques (pel que resulta òptim que haja cursat el Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials). No obstant açò, els estudiants procedents d'altres modalitats de Batxillerat que no hagen tingut una formació preferentment humanística poden accedir igualment als estudis de Dret. Cal considerar que l'Ordre ESD/1729/2008, d'11 de juny, per la qual es regula l'Ordenació i s'estableix el Currículum de batxillerat no contempla en cap de les modalitats una formació de caràcter jurídic, de manera que a l'alumne que accedeix als estudis de Dret no se li pot exigir un coneixement previ d'aqueixa índole.

En tot cas, els alumnes de nou ingrés han de ser estudiants amb esperit crític, compromesos amb una societat del benestar estructurada sobre dos pilars: el Dret i la Justícia. L'alumne que accedisca al Grau en Dret haurà de mostrar capacitat d'anàlisi i síntesi i de raonament lògic, interès per la resolució negociada de conflictes i expressió oral i escrita fluida i correcta. Tot açò per a poder reflexionar sobre els problemes que es plantegen diàriament entre els ciutadans

En la mesura que el Grau en Dret ofereix una formació generalista d'acord amb el RD 1393/2007 per als estudis de Grau no es considera convenient establir estrictament un perfil d'accés al títol.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464