Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Informació sobre el procés d'extinció de titulacions i adaptació als graus

Informació sobre el procés d'extinció de titulacions i adaptació als graus

1º ¿Com s'extingeixen els plans de Llicenciatura i Diplomatura?.

2º ¿Què passa si s'extingeix un curs i em queda alguna assignatura pendent d'aqueix curs?

3º ¿Quantes convocatòries d'exámen tinc per a superar l'assignatura?

4º ¿Fins a quan puc sol·licitar la incorporació de crèdits de lliure elecció i l'avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions (aprovat per compensació)?.

5º ¿Quin ocorre si s'han esgotat totes les convocatòries i tinc pendent alguna assignatura del pla antic?.

6ª ¿Com puc sol·licitar l'adaptació al títol de grau?

7º ¿Què he de tenir en compte si sol·licite l'adaptació al títol de grau?

8º ¿Com és la normativa que regula aquest procés?

9º ¿Com és el calendari d'extinció?

 

1º ¿Com s'extingeixen els plans de Llicenciatura i Diplomatura?.
La implantació dels nous graus en Dret, programa d'estudis simultanis de Dret i Administració d'empreses (DADE), Criminologia, Relacions Laborals i Recursos Humans i Gestió i Administració Pública suposa l'extinció curse a curs dels plans d'estudi antics (Llicenciatura en Dret, DADE, Llicenciatura en Criminologia, Diplomatura en Relacions Laborals i Diplomatura en Gestió i Administració Pública), tal com figura en el calendari d'extinció que pots consultar al final d'aquesta pàgina.

 

2º ¿Què passa si s'extingeix un curs i em queda alguna assignatura pendent d'aqueix curs?
Una vegada extingida la docència d'un curs, si tens assignatures pendents d'aqueix curs, pots matricular-te i examinar-te d'aqueixes assignatures sense docència durant els tres cursos següents al curs de l'extinció de la docència. No obstant açò, segons el que es disposa en la circular de la Vicerectora d'Estudiants:

1. L'alumnat que desitge obtenir el títol de llicenciat, diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic haurà d'haver finalitzat totes les assignatures del seu pla d'estudis abans del 30/09/2017.

 

3º ¿Quantes convocatòries d'exámen tinc per a superar l'assignatura?
Disposes d'un màxim de 6 convocatòries d'exámen per assignatura.

 

4º ¿Fins a quan puc sol·licitar la incorporació de crèdits de lliure elecció i l'avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions (aprovat per compensació)?.

L'alumnat que tinga superades totes les assignatures que integren el seu pla d'estudis però els reste per a finalitzar estudis la incorporació de crèdits de lliure elecció, haurà de realitzar els tràmits per a incorporar aquests crèdits abans del 20 de setembre de 2017, amb la finalitat de garantir que aquests crèdits puguen ser incorporats al seu expedient abans del 30 de setembre de 2017.

 

Segons el que es disposa en la circular de la Vicerectora d'Estudiants:

1. L'alumnat que desitge obtenir el títol de llicenciat, diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic haurà d'haver finalitzat totes les assignatures del seu pla d'estudis abans del 30/09/2017. En cas de no complir amb aquest requisit, podrà adaptar-se als estudis de Grau que els ha substituït. Aquesta adaptació podrà realitzar-se en qualsevol moment.

2. L'alumnat que complisca els requisits per a la sol·licitud d'avaluació curricular per compensació de qualificacions després de la convocatòria C4, podrà sol·licitar-la fins al 25 de setembre de 2017.

3. El projecte fi de carrera, si ho hi hagués, haurà de defensar-se abans del 30 de setembre de 2017.

4. No es podran incorporar al forme expedient crèdits de lliure elecció, ni convalidacions o reconeixement de crèdits després de la citada data.

Només per als alumnes del programa d'estudis simultanis de DADE i per a complir amb el requisit de gaudir de sis convocatòries per a les assignatures de tots els cursos, sense depassar el límit màxim de 30/09/2017, es programaran dues avaluacions addicionals, una del 2 al 10 de maig de 2017 i una altra en de l'1 al 5 de setembre de 2017, per a superar assignatures delº 6 curs, podent l'alumnat amb assignatures deº 6 curs presentar-se a un màxim de 4 avaluacions en el present curs.

Text íntegre de la circular sobre extinció d'estudis per a l'alumnat de la doble titulació de llicenciatura en Dret i llicenciatura en Administració i direcció d'empreses-DADE)

 

5º ¿Quin ocorre si s'han esgotat totes les convocatòries i tinc pendent alguna assignatura del pla antic?.
Si s'han esgotat totes les convocatòries i no has superat alguna assignatura del pla antic, ja no podràs finalitzar els teus estudis en aqueix pla, i si desitges continuar els teus estudis podràs sol·licitar l'adaptació al nou estudi de grau corresponent o bé continuar en el pla antic i sol·licitar l'adaptació en posteriors cursos acadèmics.

No obstant açò, podràs matricular-te de l'assignatura extingida si compleixes els requisits establits en la Resolució rectoral de 29 de setembre de 2015 per la qual s'estableix el règim especial de finalització d'estudis per a alumnat dels plans d'estudi en extinció.

Pots consultar tota la informació sobre aqueixa matrícula extraordinària en la pàgina web:

http://derecho.ua.es/es/secretaria/matricula-extraordinaria-para-finalizacion-de-estudios-en-extincion.html

 

També podràs sol·licitar l'adaptació als nous estudis de grau a petició pròpia, sempre que complisques amb els requisits.

 

6ª ¿Com puc sol·licitar l'adaptació al títol de grau?

Has de complir els següents requisits:

1) Ser alumne/a de aquesta Facultat.
2) Tenir superada, almenys, 1 assignatura de la llicenciatura el grau de la qual s'implante.

Procediment:

1) TERMINI: 1 al 12 de juliol de 2019
Presentar sol·licitud d'adaptació en la Secretaria de la Facultat.

2) Si hagueren més sol·licituds d'adaptació que places, s'assignaran en funció de la nota d'accés a la Universitat.

 

7º ¿Què he de tenir en compte si sol·licite l'adaptació al títol de grau?

- Si l'adaptació al grau és admesa ja no podràs tornar al pla anterior.

- La normativa de permanència i continuació d'estudis de grau és diferent a la qual afecta als títols a extingir, per la qual cosa et recomanem que la consultes.

 

8º ¿Com és la normativa que regula aquest procés?

- BOUA: 06/10/2010. Procediment d'extinció de plans d'estudis conduents a l'obtenció de Títols Oficials de Llicenciat/Diplomat.

- BOUA: 04/12/2012. Acord del Consell de Govern pel qual s'aproueba el límit de 6 convocatòries d'examen a aplicar en els estudis que s'estan extingint enla Universitat d'Alacant.

9º ¿Com és el calendari d'extinció?

CALENDARI D'EXTINCIÓ

Curs acadèmic

 

Cursos extingits:

sense docència però amb possibilitat de matrícula i examen

Cursos extingits:

sense docència i sense possibilitat de matrícula i examen.

2010-2011

 • Dret:
 • DADE:
 • Relacions Laborals:
 • Gestió i Adm. Pública:
 

2011-2012

 • Dret: i
 • DADE: i
 • Relacions Laborals: i
 • Gestió i Adm. Pública: i
 

2012-2013

 • Dret: 3º, i
 • DADE: 3º, i
 • Relacions Laborals: 3º, i
 • Gestió i Adm. Pública: 3º, i
 

2013-2014

 • Dret: 4º, 3º i
 • DADE: 4º, 3º i
 • Relacions Laborals: 3º i
 • Gestió i Adm. Pública: 3º i
 • Criminologia:
 • Ciències del Treball:
 • Dret:
 • DADE:
 • Relacions Laborals:
 • Gestió i Adm. Pública:

2014-2015

 • Dret: 5º, 4º i
 • DADE: 5º, 4º i
 • Relacions Laborals:
 • Gestió i Adm. Pública:
 • Criminologia: 2º i 1º
 • Ciències del Treball: 2º i 1º
 • Dret: i
 • DADE: i
 • Relacions Laborals: i
 • Gestió i Adm. Pública: i

2015-2016

 • Dret: 5º i 4º
 • DADE: 6º, 5º i
 • Criminologia: 2º i 1º
 • Ciències del Treball: 2º i 1º
 • Dret: 3º, i
 • DADE: 3º, i
 • Relacions Laborals: 3º, i
 • Gestió i Adm. Pública: 3º, i

2016-2017

 

 • Dret:
 • DADE: 6º i 5º
 • Criminologia:
 • Ciències del Treball:
 • Dret: 4º, 3º, i
 • DADE: 4º, 3º, i
 • Relacions Laborals: 3º, i
 • Gestió i Adm. Pública: 3º, i
 • Criminologia:
 • Ciències del Treball:

2017-2018

 
 • Dret: 5º, 4º, 3º, i
 • DADE: 6º, 5º, 4º, 3º, i
 • Relacions Laborals: 3º, i
 • Gestió i Adm. Pública: 3º, i
 • Criminologia: 2º i 1º
 • Ciències del Treball: 2º i 1º

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464