Saltar apartados
  • UA
  • Facultat de Dret
  • Informació sobre pràctiques en empreses per al Màster en Gestió Administrativa

Informació sobre pràctiques en empreses per al Màster en Gestió Administrativa

Sol·licitud i realització de les pràctiques

Prèviament a l'elecció d'empreses que ofereix la Facultat de Dret, el vicedegà es reunirà amb els i les alumnes/as per a veure si volen aportar empresa o bé reconèixer els crèdits per experiència laboral, i així ajustar el nombre d'empreses oferides al nombre d'alumnes/as al quals cal assignar. El termini per a aportar empresa és de l'1 de desembre fins el 15 de gener.

El termini per a sol·licitar reconeixement de crèdits serà el del període de matrícula.

L'oferta de places de cada curs es publicarà en la web de la Pràctiques en Empreses de la Facultat de Dret, en l'apartat de Notícies i esdeveniments :

L'alumnat podrà sol·licitar la inscripció en el període que es comunicarà amb antelació, a través de l'opció que s'habilitarà a aquest efecte en el Campus Virtual, seleccionant un mínim de 3 places de l'oferta. Manual per a sol·licitar plaça.

Pots consultar tota la informació sobre les instruccions de matrícula per al curs acadèmic 2018-2019 en aquest enllaç.

 L'horari de les pràctiques serà l'estipulat per l'empresa / institució en l'oferta i l'alumne/a haurà d'assegurar-se que amb el període i horari sol·licitats cobreix les hores corresponents als crèdits que ha de superar (150 hores en total).

Una vegada tinga el període i horari definitiu, l'alumnat ha d'emplenar el formulari per a comunicar a l'oficina de pràctiques, les dades de l'annex al conveni que podrà trobar en el següent enllaç: Formulari web

Per a poder iniciar les pràctiques, l'alumnat ha de tenir la signatura electrònica de l'acord de pràctiques validada per totes les parts (estudiant, tutor o tutora de l'empresa i tutor de la UA). Aquesta signatura electrònica podrà iniciar-se 6 dies després de la comunicació de les dades a través del formulari web. En el següent enllaç es pot consultar la guia per a la signatura de l'acord de pràctiques externes al que s'ha d'accedir per a iniciar la signatura electrònica: Guia

 

 

Reconeixement de crèdits per experiència laboral

Les pràctiques externes es realitzaran en despatxos de gestors administratius col·legiats. Les Pràctiques externes (6 crèdits) poden ser reconegudes per acreditació d'experiència Laboral i Professional provinent de l'àmbit de la Gestió Administrativa.

La Comissió Acadèmica del Màster determinarà aquest reconeixement en funció de tres criteris:

1. L'activitat laboral prèvia ha d'haver-se dut a terme en despatxos de gestors administratius col·legiats.

2. Criteri temporal: Es reconeixeran 3 crèdits per any d'experiència professional, explicats fins al moment de presentació de la sol·licitud.

3. Criteri material: L'activitat laboral o professional ha d'estar directament relacionada amb l'objecte del màster, concretament en assessories i gestories administratives, acreditant-se l'adquisició de les competències específiques.

 

El termini per a sol·licitar el reconeixement de l'experiència professional i laboral és durant el període de matrícula i es realitza mitjançant UACloud, a més s'ha de presentar la següent documentació en la secretaria de la Facultat:

- Sol·licitud genèrica: en l'apartat Impresos

- Informe de vida laboral: se sol·licita en la Seguretat Social

- Informe de tasques: expedit per l'empresa/institució

 

 

Avaluació

En finalitzar les pràctiques l'alumnat ha de presentar la següent documentació, pujant-la a la plataforma de Pràctiques en empresa per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip, en el qual haurà d'incloure::

  1. Memòria en la qual indicarà les activitats desenvolupades en el període de pràctiques.
  2. Justificant d'haver respost l'enquesta d'avaluació de les pràctiques. Aquest justificant arriba a l'e-mail de l'estudiant (@alu.ua.es).

Els passos per al lliurament en la plataforma de Pràctiques en empresa són: GESTIONS en l'opció de DOCUMENTACIÓ ADJUNTA.

En la pàgina web del Servei d'Informàtica es poden trobar programes gratuïts per a comprimir fitxers: https://si.ua.es/es/programas-recomendados/programas-recomendados.html

Recorda que les enquestes de satisfacció amb les pràctiques són totalment anònimes i realitzar-les és important per a intentar millorar el funcionament de les mateixes

El tutor o tutora de l'empresa/institució haurà de posar la nota en UA Cloud en l'aplicació de Pràctiques en Empresa. Aquesta qualificació servirà de base per a la qualificació final de l'alumne. La guia per a l'avaluació de la pràctica per part del tutor de l'empresa es pot consultar en el següent enllaç: Guia per a l'avaluació.

El tutor o tutora de la Facultat, sobre la base de la qualificació emplenada pel tutor o tutora de l'empresa/institució i al seguiment realitzat durant les pràctiques posarà la qualificació final de les pràctiques.

El termini per a lliurar la memòria i el full d'avaluació en l'Oficina de Pràctiques, per al curs 2019-20, finalitza el 15 de juny.

Es pot obtenir un certificat una vegada realitzades les pràctiques a través d'eAdministració > Tràmits > Acadèmics > Certificat de pràctiques externes. Per a més informació, consulta aquest enllaç:

https://blogs.ua.es/si/2016/11/17/nuevo-tramite-electronico-certificado-de-practicas-externas/

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464