Saltar apartados

Master universitari en dret de danys

 

 

Preinscripció per al curs 2018-2019

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Perfil d'ingrés, preinscripció, admissió i matrícula, guies docents, pla d'estudis, resumeixen pla d'estudis, fullet informatiu, informació sobre el TFM, reconeixement de crèdits

HORARI I EXÀMENS
Horaris, dates d'exàmens

Les classes comencen el 8 d'octubre i tindran lloc en el Seminari de doctorat 2 de la Facultat de Dret. Per a més informació has de consultar la guia docent. Horaris del Màster 2018-19:

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, treballe fi de màster, reconeixement i transferència de crèdits, avaluació, uns altres

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL D'INGRÉS

El perfil acadèmic i personal d'ingrés recomanat seria el de persones titulades universitàries i egressades de titulacions de grau/llicenciatura de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb formació jurídica suficient per a afrontar el contingut del Màster: Dret (titulació preferent), Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques o Relacions Laborals i Recursos Humans.

 

PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/a en el Màster en Dret de Danys és necessari complir el requisit de:

  1. Estar en possessió de les titulacions en Dret, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques o Relacions Laborals i Recursos Humans. En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguen en possessió de les titulacions referides fóra inferior al nombre de places oferides, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió d'altres sol·licituds de grau.

  2. Estar en possessió d'un títol universitari obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
    1. El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent.
    2. IMPORTANT: L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments del màster universitari.

 

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscripció en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

El preu aproximat del màster és de 2800 euros en primera matrícula.

No és obligatori matricular-se de totes les assignatures del Màster perquè es pot realitzar la matrícula a temps parcial, amb un mínim de 15,5 crèdits i un màxim de 31, 5 crèdits el primer any.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM PLA D'ESTUDIS

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

OBLIGATÒRIES

42

TREBALL FI DE MÀSTER

9

PRÀCTIQUES EXTERNES

9

CRÈDITS TOTALS

60

 

 

 

 

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

CT1

CT2

I.Part General del Dret de Danys

 

Fonament i delimitació del Dret de Danys

Obligatòria

6

 

L'assegurament de la responsabilitat civil

Obligatòria

3

 

Delicte i responsabilitat civil

Obligatòria

4

 

Aspectes processals de les accions de responsabilitat civil

Obligatòria

5

 

II. Part Especial del Dret de Danys

Responsabilitat civil professional

Obligatòria

5

 

Responsabilitat civil derivada dels danys causats per coses i serveis

Obligatòria

4

 

Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

Obligatòria

   3

Responsabilitat civil derivada de la relació laboral

Obligatòria

 

3

III.Aplicació del Dret de Danys

Tècniques i instruments en l'exercici del Dret de Danys

Obligatòria

 

5

Argumentació jurídica i Dret de Danys

Obligatòria

 

4

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

 

9

TREBALL FI DE MÀSTER

Treball Fi de Màster

Obligatòria

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464