Saltar apartados

Master universitari en dret de danys

 

 

Preinscripció per al curs 2017-2018

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

3ª FASE PREINSCRIPCIÓ MÀSTER DRET DE DANYS CURSE 2017-2018 (fins al 10/9/2017)

Llista definitiva d'admesos i exclosos (3ª fase)

 

SI ESTÀS INTERESSAT EN EL MÀSTER DE DANYS, HI HA PLACES DISPONIBLES.

POTS FORMALITZAR LA TEUA MATRÍCULA A través D'AQUEST FORMULARI.

 

La II edició del Màster de Danys que tindrà lloc en el curs acadèmic 2017/18 s'impartirà de forma intensiva en 3 mesos, de gener a març (segon quadrimestre) de 2018 de dilluns a divendres de 15 a 21 hores i dissabtes de 9 a 13 hores.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Accés, perfil d'ingrés, preinscripció, admissió, matrícula condicional, fitxes d'assignatures, pla d'estudis, resum pla d'estudis, fullet informatiu, informació sobre el TFM, reconeixement de crèdits

HORARI I EXÀMENS
Horaris, dates d'exàmens

Les classes comencen el 8 de gener i tindran lloc en l'aula DE/1-11P de la Facultat de Dret, de dilluns a divendres i en l'aula A1/1-26P de l'Aulari I, les sessions dels dissabtes, excepte aquelles sessions que requerisquen aula d'informàtica, o bé s'impartisquen en un altre espai. Per a més informació has de consultar la guia docent. Horaris del Màster 2017-18:

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, treballe fi de màster, reconeixement i transferència de crèdits, avaluació, uns altres

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL D'INGRÉS

El perfil acadèmic i personal d'ingrés recomanat seria el de persones titulades universitàries i egressades de titulacions de grau/llicenciatura de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb formació jurídica suficient per a afrontar el contingut del Màster: Dret (titulació preferent), Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques o Relacions Laborals i Recursos Humans.

 

PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/a en el Màster en Dret de Danys és necessari complir el requisit de:

  1. Estar en possessió de les titulacions en Dret, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques o Relacions Laborals i Recursos Humans. En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguen en possessió de les titulacions referides fóra inferior al nombre de places oferides, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió d'altres sol·licituds de grau.

  2. Estar en possessió d'un títol universitari obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
    1. El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent.
    2. IMPORTANT: L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments del màster universitari.

 

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscripció en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

El preu aproximat del màster és de 2800 euros en primera matrícula.

No és obligatori matricular-se de totes les assignatures del Màster perquè es pot realitzar la matrícula a temps parcial, amb un mínim de 15,5 crèdits i un màxim de 31, 5 crèdits el primer any.

 

 

 

 

MATRÍCULA CONDICIONAL EN MÀSTERS UNIVERSITARIS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Si una vegada finalitzats els processos d'accés, admissió i matrícula per a un curs acadèmic queden vacants en algun màster, els responsables del mateix podran admetre i matricular de forma condicional a l'alumnat que ho sol·licite quan reunisca tots els requisits d'admissió i es trobe en aquestes circumstàncies:

1. L'alumnat no disposa del títol que li dóna accés al master, tenint possibilitat d'obtenir-ho com a màxim en la data establida per la Universitat d'Alacant per al tancament d'actes de la Convocatòria Extraordinària de Desembre d'aqueix mateix curs.

2. L'alumnat no disposa de l'acreditació del nivell B1 en Llengua Estrangera, en els casos en què així s'exigisca per a l'accés, tenint possibilitat d'obtenir-ho abans del 15 desembre del mateix curs acadèmic. La matrícula condicional no comporta pagament de taxa alguna i solament donarà dret a formalitzar la matrícula definitiva en el cas de complir amb el requisit que faltava en els terminis establits a aquest efecte. De no complir-se es procedirà a l'esborrat de l'expedient en UXXI Acadèmic.

Es podrà sol·licitar en la secretaria administrativa de la Facultat de Dret de l'1 al 16 d'octubre de 2017 mitjançant instància dirigida al Vicedegà de Postgrau.

En el cas de les matrícules condicionals, NO es permetrà l'elecció de línia del Treballe Fi de Màster en el primer període de matrícula, únicament serà en el segon període.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEIXEN PLA D'ESTUDIS

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

OBLIGATÒRIES

42

TREBALLE FI DE MÀSTER

9

PRÀCTIQUES EXTERNES

9

CRÈDITS TOTALS

60

 

 

 

 

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

CT1

CT2

I.Part General del Dret de Danys

 

Fonament i delimitació del Dret de Danys

Obligatòria

6

 

L'assegurament de la responsabilitat civil

Obligatòria

3

 

Delicte i responsabilitat civil

Obligatòria

4

 

Aspectes processals de les accions de responsabilitat civil

Obligatòria

5

 

II. Part Especial del Dret de Danys

Responsabilitat civil professional

Obligatòria

5

 

Responsabilitat civil derivada dels danys causats per coses i serveis

Obligatòria

4

 

Responsabilitat civil de les Administracions Públiques

Obligatòria

3

 

Responsabilitat civil derivada de la relació laboral

Obligatòria

 

3

III.Aplicació del Dret de Danys

Tècniques i instruments en l'exercici del Dret de Danys

Obligatòria

 

5

Argumentació jurídica i Dret de Danys

Obligatòria

 

4

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

 

9

TREBALLE FI DE MÀSTER

Treballe Fi de Màster

Obligatòria

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464