Saltar apartados

Master universitari en gestió administrativa


 

 EL MUGA S'IMPARTIRÀ EN MODALITAT ON-LINE EN EL CURS ACADÈMIC 2020-2021
(aprovat per Junta de Facultat, 08.07.2020)
 Amb excepció dels exàmens i determinades activitats que, per la seua naturalesa, requereixen presencialitat
Més informació sobre docència i criteris d'avaluació en les Adaptacions COVID de les Guies Docents

 

INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2020-21

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Descripció i objectius, perfil d'ingrés, preinscripció, admissió i matrícula, criteris d'admissió, fitxes d'assignatures, pla d'estudis, informació sobre el TFM, informació sobre Pràctiques en Empreses

HORARIS I EXÀMENS
Horaris per semestres, dates d'exàmens

  • Les classes comencen el dia 30 de setembre i tindran lloc en horari de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres a l'aula A1/1-32P de l'Aulari I, excepte aquelles sessions que requerisquen aula d'informàtica, o bé s'impartisquen en un altre espai. Per a més informació has de consultar la guia docent. Horaris per semestres 2019-20:

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, treballe fi de grau, reconeixement i transferència de crèdits, avaluació, uns altres

SERVEIS PER A l'ALUMNAT
Oficina d'informació a l'alumnat, Centre de Suport a l'Estudiant, Defensor Universitari, beques

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS

Mitjançant la realització del Màster en Gestió Administrativa els titulats no necessiten concórrer a les proves d'aptitud per a l'accés a la professió de Gestor/a Administratiu/a. Al mateix temps, la titulació proporciona un alt nivell de preparació i coneixements que habiliten per a l'exercici de la professió. Són dos, per tant, els objectius d'aquesta titulació: promoure l'accés a la professió sense necessitat de superar la proves d'aptitud, i dotar als titulats d'eines eficaces per a l'acompliment de l'activitat.

PERFIL D'INGRÉS

El Màster es dirigeix preferentment a persones graduades en Gestió i Administració Pública, Dret i Relacions Laborals.

 


PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/a en el Màster en Gestió Administrativa és necessari complir el requisit de:

  1. Estar en possessió de les titulacions en Gestió i Administració Pública, Dret o Relacions Laborals i Recursos Humans. En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguen en possessió de les titulacions referides fóra inferior al nombre de places oferides, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió d'altres sol·licituds de grau.
  2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger aliè a l'EEES no homologat (requereix informe tècnic previ expedit pel Centre de Formació Contínua i s'haurà d'abonar la taxa corresponent a "Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat")

IMPORTANT : l'informe tècnic favorable de l'estudi d'equivalència no implica en cap cas l'homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.

 

Passos a seguir

 

El preu aproximat del màster és de 1100 euros en primera matrícula.
No és obligatori matricular-se de totes les assignatures del Màster perquè es pot realitzar la matrícula a temps parcial. En aquesta modalitat les assignatures es distribueixen en dos cursos, amb un mínim de 18 crèdits i un màxim de 30 crèdits el primer any.

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscripció en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

 


 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

En el cas que el nombre de sol·licitants fóra superior al nombre de places oferides, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes (per la qual cosa serà necessari aportar un curriculum vitae):

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):

Aprovat%u2026..1

Notable%u2026%u2026..2

Excel·lent%u20263

Matrícula d'Honor%u20264

b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 2 punts

c) Experiència laboral: fins a 2 punts

d) Altres mèrits (coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, col·laboració docent, etc.): fins a 2 punts

 

 

Els estudiants estrangers originaris de països de parla no hispana hauran d'acreditar els seus coneixements de l'idioma castellà. En el cas de no fer-lo, seran cridats a una entrevista per a acreditar aqueix nivell i garantir que poden traure el màxim profit dels ensenyaments del Màster. En el cas de no superar aqueixa entrevista satisfactòriament se'ls indicarà les vies que existeixen per a anul·lar la matrícula.

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEIXEN PLA D'ESTUDIS

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

OBLIGATÒRIES

48

TREBALLE FI DE MÀSTER

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

CRÈDITS TOTALS

60

 

L'ensenyament en el Màster Universitari en Gestió Administrativa posseeix un enfocament eminentment pràctic. Així mateix, és un postgrau que dóna accés a la professió regulada de gestor administratiu. Per aquestes raons, l'assistència a classe és obligatòria. Per a concórrer i ser avaluat/a en la convocatòria ordinària de les diferents assignatures serà necessari acreditar un 75% d'assistència a les classes presencials. En la convocatòria extraordinària de juliol el percentatge d'assistència requerit serà del 50%.

 

MODULE

MATÈRIA

TIPUS

CT1

CT2

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Constitucional, Dret de la Unió Europea i Deontologia professional

Obligatòria

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Administratiu

Obligatòria

9

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Tributari

Obligatòria

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Penal

Obligatòria

3

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Civil

Obligatòria

6

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Mercantil

Obligatòria

 

6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Obligatòria

 

6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Fonaments de la Comptabilitat

Obligatòria

 

3

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Les Administracions Públiques, els Ens Públics i les Empreses Públiques a Espanya

 

Obligatòria

 

3

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

 

6

TREBALLE FI DE MÀSTER

Treballe Fi de Màster

Obligatòria

 

6

 

 

 

La planificació de la matrícula a temps parcial queda de la següent manera:

 

MODULE

 

MATÈRIA

 

TIPUS

CURS 1º

CURS 2º

CT1

CT2

CT1

CT2

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Constitucional, Dret de la Unió Europea i Deontologia professional

Obligatòria

6

     

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Administratiu

Obligatòria

9

     

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Tributari

Obligatòria

   

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Penal

Obligatòria

3

     

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Civil

Obligatòria

   

6

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Mercantil

Obligatòria

      6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Obligatòria

 

6

   

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Fonaments de la Comptabilitat

Obligatòria

 

3

   

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Les Administracions Públiques, els Ens Públics i les Empreses Públiques a Espanya

 

Obligatòria

 

3

   

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

      6

TREBALLE FI DE MÀSTER

Treballe Fi de Màster

Obligatòria

      6

 

L'objectiu de la modalitat de temps parcial és dotar al pla d'estudis de la màxima flexibilitat perquè l'estudiant puga adaptar-lo fàcilment a les seues preferències. Per a això, la majoria de les assignatures es podran cursar en el moment més convenient en atenció a les circumstàncies de l'estudiant, amb l'excepció del %u201CTreball Fi de Màster%u201D, que haurà de cursar-se al final, ja que el seu objectiu és integrar tots els continguts estudiats al llarg del màster.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464