Saltar apartados
  • UA
  • Facultat de Dret
  • Programa doble titulació: Màster univer.. i Màster universitari en Dret de danys

Programa doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Dret de danys

Preinscripció per al curs 2019-2020

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

Els interessats a cursar el programa de doble titulació Màster Advocacia - Màster en Dret de Danys, han de realitzar la preinscripció en el Màster en Advocacia i en el Màster en Dret de Danys

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Accés, perfil d'ingrés, guies docents, pla d'estudis, fullet de titulació

HORARIS, GRUPS I EXÀMENS
Horaris per grups, dates d'exàmens

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, acreditació d'idiomes, treballe fi de màster, avaluació, reconeixement i transferència de crèdits

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Preguntes i respostes freqüents, glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU, Col·legi de

PRESENTACIÓ

A partir del curs 2018/2019, la Facultat de Dret ofereix una nova proposta de doble Màster oficial: el Màster en Advocacia i el Màster en Dret de Danys.

Les assignatures del Màster en Advocacia seran impartides en el seu horari habitual (a les vesprades) i les del Màster en Dret de Danys s'ajustaran a l'horari del Màster en Advocacia mitjançant la seua impartició als matins (en el primer semestre, durant tres dies a la setmana i solament durant febrer i març del segon semestre, dos dies a la setmana). A més, l'alumnat no haurà de cursar 18 ECTS dels 60 ECTS que integren el Màster en Dret de Danys, doncs seran convalidats per les assignatures equivalents previstes en el pla d'estudis del Màster en Advocacia.

La superació d'aquesta nova oferta de postgrau permetrà a l'estudiant obtenir dos títols de Màster oficial amb els quals adquirirà les competències generals necessàries per a l'exercici de l'advocacia al mateix temps que aconseguirà especialitzar-se en matèria de Dret de Danys, una de les branques de l'ordenament jurídic amb major projecció professional, abordada des d'una perspectiva interdisciplinària.

PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/a en el Màster en Advocacia és necessari complir el requisit de:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reunisca els requisits establits en l'article 2.1.a de el Reial decret775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals.

- Titulacions obtingudes en l'estranger: Estar en possessió de la credencial que acredita l'homologació o convalidació de la titulació.

Per a ser admès/a en el Màster en Dret de Danys és necessari complir el requisit de:

  1. Estar en possessió de les titulacions en Dret, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques o Relacions Laborals i Recursos Humans. En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguen en possessió de les titulacions referides fóra inferior al nombre de places oferides, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió d'altres sol·licituds de grau.
  2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger alié a l'EEES no homologat (requereix informe tècnic previ expedit pel Centre de Formació Contínua i s'haurà d'abonar la taxa corresponent a "Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat").

IMPORTANT : l'informe tècnic favorable de l'estudi d'equivalència no implica en cap cas l'homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.

Has de consultar la informació que apareix en cadascun dels enllaços dels dos màsters per a realitzar la preinscripció i matrícula:

- Màster en Advocacia.

- Màster en Dret de Danys.

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscipción en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464