Saltar apartados
  • UA
  • Facultat de Dret
  • Programa doble titulació: Màster univer.. i Màster universitari en Dret de danys

Programa doble titulació: Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Dret de danys

 

Preinscripció per al curs 2019-2020

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

 

Els interessats a cursar el programa de doble titulació Màster Advocacia - Màster en Dret de Danys, han de realitzar la preinscripció en el Màster en Advocacia en el primer curs i la preinscripció en el Màster en Dret de Danys en el segon curs

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Accés, perfil d'ingrés, guies docents, pla d'estudis, fullet de titulació

HORARIS, GRUPS I EXÀMENS
Horaris per grups, dates d'exàmens

  • Dates d'exàmens 2019-2020

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, acreditació d'idiomes, treballe fi de màster, avaluació, reconeixement i transferència de crèdits

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Preguntes i respostes freqüents, glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU, Col·legi de

 

 

PRESENTACIÓ

El programa formatiu del Màster en Advocacia compta amb 5 mòduls, pràctiques externes i un treball fi de màster. El primer mòdul està dedicat a qüestions transversals necessàries per a l'exercici de l'advocacia, tals com el marc jurídic col·legial i la pràctica en tècniques i instruments en l'exercici de l'advocacia. Els restants blocs es refereixen a les matèries que es podrien integrar dins dels quatre ordres jurisdiccionals, tant substantives com a processals. La realització de pràctiques externes, consistents en judicis simulats, permet la translació dels resultats de l'aprenentatge aconseguits a una experiència real d'exercici professional. Finalment, el Treball Fi de Màster és una activitat tendent a plasmar l'experiència formativa de l'estudiant sota la forma d'elaboració d'un expedient o d'un dictamen relatiu a un cas concret relacionat amb les matèries objecte d'estudi en la titulació.

El programa formatiu del Màster Universitari en Dret de Danys té un destacat caràcter interdisciplinari. L'estudi del Dret de Danys es fa agrupant les assignatures en cinc grans matèries: 1) Part General del Dret de Danys; 2) Part Especial del Dret de Danys; 3) Aplicació del Dret de Danys; 4) Pràctiques Externes; 5) Treballe Fi de Màster. D'aquestes matèries, les relatives a l'Aplicació del Dret de Danys i les Pràctiques Externes, que sumen un total de 18 ECTS, no hauran de ser cursades per el/l'alumne/al fet que curse aquest Màster conjuntament amb el de l'Advocacia, doncs quedaran convalidades amb la superació de les assignatures equivalents previstes en el pla d'estudis d'aquest últim.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ

 

Per a ser admès/a en el Programa doble de Màster en Advocacia i en Dret de Danys és necessari complir el requisit de:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reunisca els requisits establits en l'article 2.1.a de el Reial decret775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals.

- Titulacions obtingudes en l'estranger: Estar en possessió de la credencial que acredita l'homologació o convalidació de la titulació.

La preinscripció en el Programa doble de Màster en Advocacia i Dret de Danys es realitza en dues fases:

 

FASE 1 (primer curs acadèmic):

Preisncripción en el Màster d'Advocacia

- Màster en Advocacia.

FASE 2 (segon curs acadèmic):

Preinscripció en el Màster de Dret de Danys:

- Màster en Dret de Danys.

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464