Saltar apartados

Títol d'expert en Discriminació, Racisme i Xenofòbia

Data d'iniciData de finalitzacióNombre d'horesTaxes de matrícula
10 de gener de 2018 20 de juny de 2018 200 1260 %u20AC

Obert termini fins a 30 de novembre

PRESENTACIÓ

ORGANITZA

DESTINATARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

CALENDARI ACADÈMIC I LLOC DE REALITZACIÓ

PLA D'ESTUDIS I PROFESSORAT

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PRESENTACIÓ

La Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), imparteix el títol d'Expert en Discriminació, Racisme i Xenofòbia.

L'objectiu fonamental d'aquest Curs consisteix a formar a professionals en el coneixement de les eines (conceptuals i actitudinals) de sensibilització, prevenció i intervenció en situacions de discriminació, racisme i xenofòbia. Es pretén aconseguir una formació tant en aspectes d'índole teòrica com en protocols i plans d'actuació per a la prevenció de la discriminació, el racisme i la xenofòbia.

Es tracta d'un títol semipresencial de caràcter interdisciplinari, que compta amb la participació de professorat de diferents branques del coneixement així com de professionals implicats en la gestió de la diversitat cultural en l'àmbit policial. Totes les assignatures s'han desenvolupat des d'una perspectiva teòric-pràctica amb l'objectiu de dotar a l'estudiant o professional de tots els instruments i mecanismes necessaris per a articular amb èxit les diferents relacions interculturals i interraciales que es desenvolupen en la pràctica quotidiana en l'àmbit de la labor executada per les forces i cossos de seguretat.


ORGANITZA

Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant.

Directora d'Estudis: Dª Beatriz Souto Galván (Beatriz.souto@ua.es)

Coordinadora: Dª Natalia Sánchez Moraleda (natalias.moraleda@ua.es)


DESTINATARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

L'Expert està dirigit tant a titulats universitaris o estudiants d'educació superior com a professionals que estiguen interessats a rebre una formació especialitzada en la gestió de polítiques públiques encaminades a la prevenció i eliminació de la discriminació, el racisme i la xenofòbia. Especialment dirigit als forces i cossos de seguretat.

Condicions d'accés:

Per a ser admès en l'Expert és necessari que el candidat/a se trobe en alguna de les situacions següents:

- Estar en possessió d'un Títol Oficial d'Educació Superior;

- Complir amb els requisits d'accés a estudis universitaris d'EEES;

- A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional.

Criteris d'admissió:

Es concedirà prioritat en l'admissió als alumnes/as seleccionats per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

Per a la resta de candidats/as s'estableixen els següents criteris de selecció:

a) Expedient acadèmic;

b) Experiència professional;

c) Projecció professional i expectatives de formació.


CALENDARI ACADÈMIC I LLOC DE REALITZACIÓ

L'Expert tindrà una durada de sis mesos (del 10 de gener al 20 de juny de 2018). Les sessions presencials s'impartiran els dimecres de 15.30 a 20.30 hores, en ordre seqüencial respecte als blocs corresponents al Pla d'Estudis.

Excepcionalment i per raons imprevistes, les cites setmanals poden patir alguna variació que serà comunicada a l'alumnat amb antelació.

Lloc de celebració:

Les sessions es desenvoluparan en Aules i/o espais de la Facultat de Dret que resulten assignades. Amb caràcter excepcional, podran celebrar-se sessions en espais universitaris diferents, que seran comunicats a l'alumnat amb suficient antelació.


PLA D'ESTUDIS I PROFESSORAT

BLOC I: Mòdul semipresencial

- Qüestions conceptuals a propòsit de la igualtat i la discriminació (1'5 ects)

Profa. Isabel Lifante Vidal (Departament de Filosofia del Dret)

- Etnicitat, raça i xenofòbia (1 ects)

Prof. José Ignacio Garrigós Monerris (Departament de Sociologia II)

- Formes freqüents de discriminació i racisme a Espanya: islamofobia, antigitanismo, xenofòbia i nou racisme (2 ects)

Profs. Daniel La Parra Casado (Departament de Sociologia I) i Eva Lapiedra Gutiérrez (Departament de Filologies Integrades)

BLOC II: Mòdul semipresencial

- Acció internacional contra el racisme i la intolerància (2 ects)

Prof. Jaume Ferrer Lloret (Departament de Dret Internacional Públic)

- Normativa nacional en matèria de discriminació, racisme i xenofòbia (1 ects)

Profa. Ainhoa Lasa López (Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat)

- Polítiques de gestió de la diversitat cultural: especial referència a la Comunitat Valenciana (1'5 ects)

Profa. Beatriz Souto Galván (Departament de Ciències Històric-Jurídiques)

- Mediació intercultural: (1 ects)

Profa. Awatef Ketiti Yahmedi (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València)

- Persecució penal dels delictes d'odi a Espanya (2 ects)

Profa. Cristina Fernández-Pacheco Estrada (Departament de Dret Penal)

BLOC III: Mòdul presencial

- Estratègies per a la reducció de la discriminació i el racisme. Anàlisi d'experiències d'intervenció policial (2 ects)

Profs. Daniel La Parra Casado i Francisco José Francés García (Departament de Sociologia II)

- Tècniques de comunicació social per a respondre davant el racisme i la xenofòbia (1 ects)

Profa. Carmen Aragoneses Vell (Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica)

- Protocols d'actuació de les forces i cossos de seguretat (2 ects)

Prof. José Carlos de Bartolomé Cenzano (Professor de Dret Constitucional de la Universitat Politècnica de València)


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El termini de preinscripció és del 15 de setembre al 30 de novembre de 2017. Els/Les candidats/as hauran d'emplenar el formulari i, a més, enviar per correu electrònic a raul.guijarro@ua.es la següent documentació escanejada:

  • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).
  • En el cas de titulats per la Universitat d'Alacant (UA): si el títol que els dóna accés ha sigut obtingut en la UA no hauran d'aportar cap documentació.
  • En el cas de titulats per una universitat espanyola: Fotocòpia acarada o compulsada del títol, o del dipòsit si escau, que li dóna accés.
  • En el cas de titulats per una universitat estrangera:
    • Si té el títol homologat: Fotocòpia acarada o compulsada de l'homologació del títol que li dóna accés
    • Si no té el títol homologat: Fotocòpia acarada o compulsada del títol que li dóna accés.

Acare:

Subdelegacions de Govern

Secretaria administrativa de la Titulació en la Universitat d'Alacant (Àrea de Dret Penal-Facultat de Dret)

Compulsa:

Òrgan o institució que va expedir el document

Notaries

  • Breu curriculum vitae amb especial referència a l'expedient acadèmic i a l'experiència professional. La UA es reserva el dret de sol·licitar al/la candidat/a l'acreditació documental dels mèrits al·legats.

L'admissió definitiva serà comunicada per e-mail dins dels 15 dies hàbils següents de la finalització del termini de preinscripció. El/La candidat/a admès/a rebrà un correu electrònic amb tota la informació necessària per a formalitzar la matrícula.

Preu:

L'import dels drets de matrícula és de 1260 euros. El primer pagament es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula (60%), mentre que el segon (20%) i el tercer (20%) es formalitzaran, respectivament, al febrer i a l'abril de 2018.

Aquests drets comprenen:

a) El cost de l'Expert.

b) El material de cada mòdul.

c) La Targeta d'Identificació Universitària (TIU).

d) Els drets d'expedició del títol propi de la UA.
Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464