Informació sobre la COVID19 de la Facultat de Dret

PRESENTACIÓ

La Universitat d'Alacant, en resposta als efectes que la pandèmia per COVID19 pot desplegar al Campus i en l'activitat dels estudiants, professors i personal d'administració i serveis, ha elaborat uns protocols d'actuació i diferents recursos informatius disponibles per a la Comunitat universitària amb la intenció de prevenir i en el seu cas, actuar enfront de la COVID19.

La Facultat de Dret s'encarrega d'informar com a centre- als seus estudiants, professors i personal de totes les novetats i actuacions que el Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant desenvolupa referent a això i dels aspectes que la mateixa Facultat difon.

 


INFORMACIÓ IMPORTANT

Davant qualsevol possible cas, La manera de procedir és cridar a la Unitat Covid-UA (96590 9600) i ells s'encarregaran de donar resposta, i seguir el protocol previst, fent enquesta sobre el cas i els seus possibles contactes i indicant conducta a seguir.

 

    • TELÈFON COVID: 96590 9600   En aquest telèfon de la UA es poden dirigir  tota classe de crides sobre consultes, dubtes i sobretot declaració de casos siguen sospitosos o confirmats
    • Correu electrònic COVID: prenvencion.covid@ua.es
      Igualment per a contactar en relació amb consultes, dubtes, casos sospitosos, confirmats, etc.
    • Pàgina web de la unitat COVID-UA 

 

MÉS INFORMACIÓ D'INTERÉS