Saltar apartados

Resolució Provisional de Reconeixement d'Assignatures del Programa LLP-Erasmus 2012 -2013

 

Resolució de 21 de maig de 2012 del Vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat de de Dret, per la qual es publica la resolució provisional de les propostes de reconeixement d'assignatures del Programa de Mobilitat LLP-Erasmus 2012-13.

 

RESOL:

PRIMER: Publicar la llista amb la Resolució de les propostes de reconeixement d'assignatures del Programa LLP-Erasmus que figura en l'ANNEX I d'aquesta resolució.

SEGUNDO: Convocar a tots interessats a confirmar la seua proposta de Learning Agreement, conforme al publicat en l'Annex I, en l'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Dret, segons el calendari establit en l'ANNEX II.

TERCER: De no confirmar la proposta de Learning Agreement en el termini establit, es confeccionarà d'ofici per la Coordinadora LLP-Erasmus, segons l'ordre de petició sol·licitat per l'interessat/a en la seua proposta de reconeixement, conforme a la normativa establida.

QUART: La signatura definitiva del Learning Agrement es realitzarà els dies 12, 13 i 14 de juny de 2012, comunicant-se als interessats el dia i l'hora corresponents per correu electrònic i en de la web de la Facultat.

CINQUÈ: D'acord amb l'establit en l'article 59.6 b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

SISÈ: Contra la present Resolució es podrà presentar reclamació davant el Vicedeganat de Relacions Internacionals en el termini de 5 dies hàbils explicats a partir de l'endemà a aquesta publicació. Es formularan per escrit a través del Registre General o Auxiliars de la Universitat d'Alacant, o en qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Alacant, 21 de maig de 2012

Fdo. Vicenta Carreño Gualde

Vicedegana de Relacions Internacionals

Coordinadora LLP/Erasmus

Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret - OLD


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9903

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/Derecho_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464