Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret

Estudiants de la Facultat de Dret - UA

Programa ERAMUS+ KA103

A través d'aquest programa la Facultat de Dret t'ofereix la possibilitat de cursar un semestre o un curs complet en alguna de les universitats europees amb les quals mantenim acords de cooperació

ERASMUS: CHANGING LIVES, OPENING MINDS

PRIMERA CONVOCATÒRIA, BOUA 26 de novembre de 2020

     - Termini de sol·licitud:   de l'1 al 22 desembre 2020, a les 12 hores del migdia.

     - Procediment d'inscripció en UACloud

     - Reunió informativa:  15 de desembre a les 12 hores

     - Reunió reconeixements d'assignatures:

     - Reunió final informativa:

-SEGONA CONVOCATÒRIA:  setembre 2021 (només places vacants i per al segon semestre del curs 21-22)

     - Procediment d'inscripció en UACloud

     - Reunió informativa:  

     - Reunió reconeixements d'assignatures:

     - Reunió final informativa:

 

PRIMERA CONVOCATÒRIA:   

     - Termini de sol·licitud: (TANCADA)

     - Procediment d'inscripció en UACloud

     - Reunió informativa:  2  de desembre - 13 hores - Sala de Graus de la Facultat de Dret

     - Reunió reconeixements d'assignatures:

     - Reunió final informativa:

-SEGONA CONVOCATÒRIA:   7 al 18 de setembre 2020 (només places vacants i per al segon semestre del curs 20-21)

     - Procediment d'inscripció en UACloud

     - Reunió informativa:  online

     - Reunió reconeixements d'assignatures: online

     - Reunió final informativa: online

primer pas Com trie la meua Universitat de destinació?

La Facultat de Dret té establits més de 45 convenis amb Universitats europees de 12 països diferents, al costat de les destinacions oferides per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a l'alumnat del Programa d'Estudis Simultanis Dret - Administració i Direcció d'Empreses.

 • Has de tenir superat 60 crèdits en la data que indique la convocatòria, entre altres requisits acadèmics que s'especifiquen.

 • Comprovar si compleixes el requisit de l'idioma, el mínim exigit és B1, però moltes universitats exigeixen un nivell superior B2, sobretot en les de parla anglesa. S'HA  DE POSSEIR EN LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA

 • Consulta les Universitats sòcies:

   Llistat d'universitats sòcies per estudi o país

  Les places Erasmus estan signats per titulacions, és a dir, bé pel Grau en Dret o Grau en Criminologia, etc., no obstant això pot ser que les oferim a Graus diferents, ja que hi ha la possibilitat de cursar allí assignatures que puguen ser reconegudes en la UA com a optatives, així que és important que comproves a quin Grau està oferit principalment.

  Exemple: La Universitat de Roma - Sapienza- ha signat per al Grau de Dret però s'oferisquen aquestes places també al Grau de GAP o Criminologia, ja que  l'alumnat podrà cursar optatives i ocasionalment reconéixer alguna obligatòria del seu Grau.

 • Consulta el llistat de reconeixements d'assignatures que es van realitzar en el curs anterior en UACloud < Programes de Mobilitat < Learning Agreement < Taules de Reconeixements, que et servirà per a orientar-te (en l'apartat "Reconeixements d'Assignatures" d'aquesta web podràs consultar tot el relatiu a aquest tema), pot ser que d'alguna destinació no existisca informació, això vol dir:

  - Que la Universitat és nova
  - Que encara no hi ha hagut intercanvi d'estudiants
  - Que les assignatures que t'interessen no s'haja sol·licitat per a reconéixer.
  - En qualsevol dels casos es podrà reconéixer assignatures, ja que els convenis s'han signat estudiant l'oferta d'assignatures d'aquestes universitats.

   Més informació RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES

 • També tingues en compte que algunes universitats de destinació només ofereixen un catàleg d'assignatures per a l'alumnat internacional, i pot ser que a tu no t'interesse aquesta oferta, per tant hauràs de visitar la web de les universitats de destinació i comprovar la seua oferta. Aquesta circumstància se sol donar sobretot en les universitats que ofereixen assignatures en un idioma diferent del país.

   Informació específica sobre algunes universitats

número dos Com em seleccionen?

 

número 3 Reconeixements d'assignatures

número quatre Learning Agreement / Acord d'Aprenentatge

 • El Learning Agreement és el document on es reflecteix les assignatures, prèviament reconegudes, que es cursaran en la Universitat de destinació.
 • És de caràcter obligatori.
 • La proposta inicial serà signada amb anterioritat a l'inici del període de mobilitat, per l'alumnat,  la Coordinació d'Erasmus de Dret de la UA i la Universitat de Destinació.
 • Aquesta proposta es podrà modificar posteriorment, consulta l'apartat número 6  de modificació del learning agreement i matrícula.

número cinc  Matrículación en la Universitat d'Alacant

Has de matricular-te a través de UACloud durant el període ordinari de matrícula, com altres vegades, de:

 • Les assignatures que has incorporat a la teua learning agreement.
 • Si escau de les que cursaràs en la Universitat d'Alacant fora de la teua Learning Agreement.

 

RECORDA QUE: has de seleccionar en el  procés de la teua automatrícula el tipus de matrícula 62 - "Estudiants de mobilitat propis". D'aquesta forma  podràs assenyalar en la matrícula les assignatures de la teua learning agreement que reconeixes com de Mobilitat, a més  no se t'aplicarà la Normativa de Permanència i Continuació d'Estudis, durant el curs del teu intercanvi.

 ADAPTACIÓ CURRICULAR

Si fóra necessari podràs sol·licitar una ADAPTACIÓ CURRICULAR conforme als supòsits establits en el Reglament d'Adaptació Curricular per a l'alumnat en programes de Mobilitat.

NO has de sol·licitar una Adaptació Curricular:


Malgrat pertànyer al col·lectiu de mobilitat, si tan sols sol·licita un canvi en la data de l'examen, perquè aquest li coincideix amb la incorporació a la universitat de destinació, podent assistir a les classes amb normalitat, NO s'ha de sol·licitar una Adaptació Curricular. Seria una sol·licitud de canvi de data de la prova d'avaluació per impossibilitat d'assistència per causa justa, arreplegat en el Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges de la UA, art.10, sent necessari presentar la sol·licitud per escrit a l'adreça del Departament amb suficient antelació excepte situació sobrevinguda.

SOL·LICITUD

Termini: Les dues primeres setmanes de cada semestre docent.

Procediment:  A través d'UACloud < Suport Estudiants

Instruccions

número sisModificació Learning Agreement i/o Matrícula


Modificació del LEARNING AGREEMENT

La proposta inicial del learning agreement es podrà modificar per alguna d'aquestes circumstàncies:

 • No poder-se inscriure's en l'assignatura de destinació per no oferir-se finalment.
 • Incompatibilitat d'horaris o contingents plens en els grups de destinació.
 • Per ampliació del període d'estada en sol·licitar la pròrroga per al segon semestre.

Termini L'establit en cada curs acadèmic per l'Oficina de Mobilitat de Dret, després d'aqueix termini no s'acceptaran modificacions.

Important En el segon semestre no es podrà eliminar propostes de reconeixements que continguen assignatures de destinació del primer semestre, encara que l'assignatura de la UA reconeguda siga del segon semestre.

 

Modificació de la MATRÍCULA
 • Si afiges noves assignatures al learning agreement, aquestes seran matriculades d'ofici per l'Oficina de Mobilitat de Dret, i s'inclouran en els rebuts pendents de pagament de matrícula.
 • Si elimines assignatures del learning agreement, rebràs un correu electrònic al teu compte de la UA, al qual hauràs de respondre  expressament si l'elimines també de la matrícula o  t'examinaràs de la mateixa en la UA.
  Important: De no respondre a aquest correu en el termini de 15 dies s'entendrà que no les  elimines de la matrícula i es pagaran les corresponents taxes.