Estudiants acollits SICUE Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret   Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret
Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret

Estudiants acollits SICUE

 

logo sicue

Informació Acadèmica

 • Calendari acadèmic
 • Informació graus
 • AVALUACIÓ I CERTIFICAT DE NOTES

L'alumnat d'intercanvi que estudia assignatures en la UA el faran en les mateixes condicions que els estudiants propis, amb la mateixa càrrega de treball i el mateix tipus d'avaluació.

L'avaluació pot fer-se mitjançant exàmens, exàmens més treballs, o de qualsevol altra forma que establisca el corresponent professor/a (consultar la Guia Docent).

 

El certificat acadèmic de qualificacions serà remés per l'Oficina de Mobilitat de Dret a les Universitats d'origen quan les actes estiguen tancades.

Inscripció en línia en la Facultat

número u Registre en línia

Després de la nominació per la Universitat d'origen, els estudiants d'intercanvi hauran de realitzar el procediment de registre en línia en la Facultat i adjuntar els següents documents:

 • Còpia de l'Acord Acadèmic signat per la Universitat d'origen i l'estudiant.
 • Còpia del DNI (vigent)
 • FORMULARI En línia INSCRIPCIÓ

 

 • Termini de registre en línia: juliol 2020

 

 pas dos Alta en UACloud (Campus virtual UA)

Una vegada que s'haja tramitat el registre en línia, l'alumnat rebrà un correu electrònic automàtic per a crear la seua contrasenya d'accés a UACloud.

(Recorda escanejar una foto grandària carnet per a pujar)

 

 • Termini alta UACloud: fins a fi de juliol  2020

Arribada / Orientació  / Matrícula

ATENCIÓ: L'alumnat haurà d'incorporar-se a la Universitat d'Alacant durant la Setmana d'Orientació o bé, com a més tard, durant la primera setmana de classe; en cas contrari no seran acceptats.

 

número uRegistre d'arribada i orientació
 • L'alumnat rebrà un correu electrònic amb una cita prèvia que els indicarà el dia i l'hora en què hauran de presentar-se en la UA.

 • A l'arribada a la Universitat d'Alacant, l'alumnat ha de dirigir-se a l'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Dret (edifici número 11 del mapa del Campus).

 • Es registrarà la data de la seua arribada a la UA, i se l'informarà del procés matrícula i acolliment en la UA.

 

 • Setmana d'orientació: Primera setmana de setembre 2020

 

pas dosMatrícula en les assignatures de la UA
 • L'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Dret informarà l'alumnat d'intercanvi del procediment que han de seguir per a matricular-se en les assignatures. La matriculació en les assignatures és requisit indispensable per a poder examinar-se i obtenir la qualificació corresponent en el Certificat Acadèmic.

 • L'alumnat d'intercanvi s'haurà de matricular en totes les assignatures de la UA establides en el seu Acord Acadèmic signat per totes les parts (Universitat d'origen, estudiant i UA):

  • L'alumnat podrà modificar l'Acord Acadèmic en el termini d'un mes des de la data de registre d'arribada, prèvia comunicació a l'Oficina de Mobilitat de Dret, i el vistiplau de la Universitat d'origen.

  • Igualment, podrà incloure assignatures de Graus afins amb les quals no hi haja acord, i en tot cas prèvia autorització de les coordinacions tant de la Universitat d'origen com de la UA.

 

 • Termini de matrícula: setembre 2020

Secretariat de Mobilitat de la UA: informació / serveis UA / activitats

En el següent enllaç podreu trobar tota la informació que ofereix el Secretariat de Mobilitat per a l'alumnat SICUE acollit, entre aquestes: Activitats culturals, esportives, vida universitària i serveis de la UA, etc.