Saltar apartados

Resolució llesta definitiva assignació de pràctiques 2011-2012

RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2011 PER la qual ES PUBLICA LA LLISTA DEFINITIVA D'ASSIGNACIÓ DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA DEL CURS ACADÈMIC 2011-12 I S'OBRI UN SEGON TERMINI DE SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES


ES RESOL:


PRIMER
.- Publicar l'assignació definitiva de les pràctiques en empreses. Els alumnes poden consultar l'assignació a través de Campus Virtual, en l'opció pràctiques en empreses. Una vegada dins de l'aplicació, l'empresa assignada apareixerà com %u201Cacceptada%u201D. Si no figura cap empresa com %u201Cacceptada%u201D significa que l'alumne no ha obtingut plaça.


SEGUNDO
.- Els alumnes amb assignació definitiva de pràctiques han de posar-se en contacte amb el tutor de pràctiques per a concretar el període i horari de les pràctiques, amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de les pràctiques de cada període. Per a açò poden consultar el nom i telèfon del tutor de l'empresa imprimint el justificant de pràctiques disponible en Campus Virtual. A més, haurà de comunicar a l'oficina de pràctiques l'horari i període de pràctiques, per a la signatura de l'annex al conveni. Aquesta comunicació la podrà realitzar presencialment o ben enviant un correu electrònic amb les dades des del seu compte de correu de la Universitat.


TERCER.-
Una vegada comunicats les dades de pràctiques, des de l'oficina de pràctiques s'informarà als alumnes quan estiga signat l'annex al conveni, perquè passen a signar-ho i a lliurar-ho a l'empresa/institució per a la seua signatura. Quan estiga signat per totes les parts (vicedegana, alumne i empresa), l'alumne podrà iniciar les pràctiques.


CAMBRA.- IMPORTANT.
Els alumnes no podran iniciar les pràctiques si no està degudament signat per totes les parts l'annex al conveni.

Les pràctiques realitzades fora del període de signatura de l'annex al conveni no seran computades per a reconèixer els crèdits corresponents.


CINQUÈ.- Els alumnes que, havent obtingut plaça en aquesta assignació definitiva, renuncien a aquesta plaça, només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2012-13 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.

Així mateix, els alumnes que hagen cursat pràctiques durant el curs acadèmic 2011-12 només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2012-13 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.


SISÈ.-
S'obri un segon termini de sol·licitud de pràctiques de 5 dies hàbils, que finalitzarà el 27 d'octubre. Els alumnes podran sol·licitar les ofertes de pràctiques que hagen quedat vacant a través de l'aplicació de Campus Virtual. Els alumnes podran sol·licitar un mínim de tres places i un màxim de 10.

Les sol·licituds s'atendran segons el següent ordre de preferència:

  1. En primer lloc les sol·licituds dels alumnes que, havent sol·licitat plaça de pràctiques en el primer termini, no hagueren obtingut cap plaça.
  2. En segon lloc les sol·licituds dels alumnes que hagen sol·licitat plaça de pràctiques en el primer termini, se'ls haja assignat plaça i en el període de reclamacions hagen renunciat a aquesta plaça.
  3. En tercer lloc, les sol·licituds dels alumnes que no hagen sol·licitat plaça en el primer termini.

En l'Annex I d'aquesta resolució es poden consultar les ofertes de pràctiques vacants.


SETÈ.- En aquelles ofertes en les quals figure un requisit d'idioma de nivell intermedi o alt, l'alumne haurà de justificar que compleix aquest requisit, adjuntant la documentació oportuna en la seua curriculum i afegint-ho a la seua sol·licitud de Campus Virtual. En cas de no aportar documentació justificativa, no serà tinguda en compte la sol·licitud concreta d'oferta amb requisit d'idiomes.


VUITÈ.-
Si un alumne no ha obtingut plaça en l'assignació definitiva, pot sol·licitar incloure en la seua matrícula les mateixes assignatures i crèdits per als quals va sol·licitar realitzar les pràctiques. Per a açò, podrà presentar una sol·licitud per escrit en l'Oficina de Pràctiques, en el termini de 10 dies hàbils, que finalitzarà el 3 de novembre.

Alacant, 20 d'octubre de 2011.


Belén Rizo Gómez

Vicedegana de Relacions Institucionals i Pràctiques

ANNEX I - OFERTES VACANTS


de l'empresa / institució

%u2022 Sol·licitud de pràctiques en empresa

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464