Saltar apartados

Resolució assignació definitiva de pràctiques segon termini 2013-2014

RESOLUCIÓ DE 5 DE NOVEMBRE DE 2013 PER la qual ES PUBLICA L'ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA DEL SEGON TERMINI DEL CURS ACADÈMIC 2013-14


ES RESOL:


PRIMER
.- Publicar l'assignació definitiva de les pràctiques en empreses. Els alumnes poden consultar l'assignació a través de Campus Virtual, en l'opció "Secretaria Virtual" --> Pràctiques en empresa / Prácticum --> Justificant d'adjudicació. En obtenir el justificant, si l'alumne té empresa adjudicada apareixeran les dades de l'empresa i del tutor de l'empresa. Si no apareix cap dada significa que l'alumne no ha obtingut plaça.

Els alumnes que no hagen obtingut plaça de pràctiques en aquest segon termini, podran assistir a un acte d'adjudicació de places vacants. En aquest acte s'oferiran les places que han quedat vacants i les places de pràctiques que han arribat a l'Oficina de Pràctiques fora de termini.

L'acte se celebrarà el divendres 8 de novembre, en el Saló de Graus de la Facultat de Dret, amb el següent horari:

- Alumnes del Grau en Ciències del treball: 10:30

- Alumnes de la Llicenciatura en Dret i del Grau en Dret: a les 11:00.

Es realitzarà una crida als alumnes segons l'ordre en el qual hagen participat en el segon termini de sol·licitud de pràctiques. Si l'alumne no està present quan es realitza la seua crida perdrà el dret de participar en aquesta adjudicació.

Si un alumne no pot assistir però desitja participar en l'acte, podrà fer-ho una altra persona en el seu nom mitjançant autorització. Per a açò la persona autoritzada haurà de presentar un escrit en el qual conste l'autorització expressa de l'alumne sol·licitant, que haurà d'anar signada, juntament amb una fotocòpia del seu DNI i el DNI original de la persona autoritzada.


SEGUNDO
.- Els alumnes amb assignació definitiva de pràctiques han de posar-se en contacte amb el tutor de pràctiques de l'empresa/institució per a concretar el període i horari de les pràctiques, amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de les pràctiques de cada període. Per a açò poden consultar el nom i telèfon del tutor de l'empresa en el justificant d'adjudicació. A més, haurà de comunicar a l'oficina de pràctiques l'horari i període de pràctiques, per a la signatura de l'annex al conveni. Aquesta comunicació la podrà realitzar presencialment, presentant un escrit amb les dades o ben emplenant un formulari web de pràctiques, disponible en la pàgina web: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/proyectos/formulario/login.asp?id=40


TERCER.-
Una vegada comunicats les dades de pràctiques, l'Oficina de Pràctiques redactarà l'annex al conveni i informarà als alumnes quan estiga signat pel Vicedegà de pràctiques. L'alumne haurà d'acudir a l'Oficina de Pràctiques per a signar l'annex i lliurar-ho a l'empresa/institució per a la seua signatura. Quan estiga signat per totes les parts (vicedegà, alumne i empresa), l'alumne podrà iniciar les pràctiques.


CAMBRA.- IMPORTANT.
Els alumnes no podran iniciar les pràctiques si no està degudament signat per totes les parts l'annex al conveni.

Les pràctiques realitzades fora del període de signatura de l'annex al conveni no seran computades per a reconèixer els crèdits corresponents.

CINQUÈ.- Els alumnes que, havent obtingut plaça en aquesta assignació definitiva, renuncien a aquesta plaça, només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2014-15 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.

Així mateix, els alumnes que hagen cursat pràctiques durant el curs acadèmic 2013-14 només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2014-15 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.


SISÈ.-
Si un alumne no ha obtingut plaça en l'assignació definitiva, pot sol·licitar incloure en la seua matrícula les mateixes assignatures i crèdits per als quals va sol·licitar realitzar les pràctiques. Per a açò, podrà presentar una sol·licitud per escrit en l'Oficina de Pràctiques, en el termini de 5 dies hàbils, que finalitzarà el 12 de novembre.

Alacant, 5 de novembre de 2013.


Millán Requena Casanova

Vicedegà de Pràctiques Externes i Mobilitat

de l'empresa / institució

%u2022 Sol·licitud de pràctiques en empresa

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464