Saltar apartados

resolució adjudicació definitiva 2015-16

 

RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2015 PER la qual ES PUBLICA LA LLISTA DEFINITIVA D'ASSIGNACIÓ DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA DEL CURS ACADÈMIC 2015-16


ES RESOL:


PRIMER
.- Publicar l'assignació definitiva de les pràctiques en empreses. Els alumnes poden consultar l'assignació a través de Campus Virtual, en l'opció "Secretaria Virtual" --> Pràctiques en empresa / Prácticum --> Justificant d'adjudicació.

En obtenir el justificant, si l'alumne té empresa adjudicada apareixeran les dades de l'empresa i del tutor de l'empresa. Si no apareix cap dada significa que l'alumne no ha obtingut plaça.


SEGUNDO
.- Els alumnes amb assignació definitiva de pràctiques han de posar-se en contacte amb el tutor de pràctiques per a concretar el període i horari de les pràctiques, amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de les pràctiques de cada període. Per a açò poden consultar el nom i telèfon del tutor de l'empresa en el justificant d'adjudicació. A més, haurà de comunicar a l'oficina de pràctiques l'horari i període de pràctiques, per a la signatura de l'annex al conveni. Aquesta comunicació la podrà realitzar emplenant un formulari web de pràctiques, disponible en la pàgina web: https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosnet/preguntas.aspx?idcuestionario=4619&idioma=és


TERCER.-
Una vegada comunicats les dades de pràctiques, des de l'oficina de pràctiques s'informarà als alumnes quan estiga signat l'annex al conveni, perquè passen a signar-ho i a lliurar-ho a l'empresa/institució per a la seua signatura. Quan estiga signat per totes les parts (vicedegana, alumne i empresa), l'alumne podrà iniciar les pràctiques.


CAMBRA.- IMPORTANT.
Els alumnes no podran iniciar les pràctiques si no està degudament signat per totes les parts l'annex al conveni.

Les pràctiques realitzades fora del període de signatura de l'annex al conveni no seran computades per a reconèixer els crèdits corresponents.

 

CINQUÈ.- Els alumnes que, havent obtingut plaça en aquesta assignació definitiva, renuncien a aquesta plaça, només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2016-17 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.

Així mateix, els alumnes que hagen cursat pràctiques durant el curs acadèmic 2015-16 només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2016-17 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.

SISÈ.- Si un alumne no ha obtingut plaça en l'assignació definitiva, pot sol·licitar incloure en la seua matrícula les mateixes assignatures i crèdits per als quals va sol·licitar realitzar les pràctiques. Per a açò, podrà presentar una sol·licitud per escrit en l'Oficina de Pràctiques, en el termini de 10 dies hàbils, que finalitzarà el 31 d'octubre.

 

Alacant, 20 d'octubre de 2015.

 Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández

Vicedegana de Postgrau i Pràctiques externes.


 

de l'empresa / institució

%u2022 Sol·licitud de pràctiques en empresa

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464