Saltar apartados

publicació adjudicació definitiva 2 convocatòria 2017-18

RESOLUCIÓ DE 14 DE FEBRER DE 2018, PER la qual ES PUBLICA L'ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA DEL CURS ACADÈMIC 2017-18


ES RESOL:


PRIMER.-
Publicar l'assignació definitiva de les pràctiques en empreses. Els/as alumnes/as poden consultar l'assignació a través d'UA Cloud > Pràctiques en empresa > Gestiones > Sol·licituds i Ofertes > Accedir

Els justificants d'inscripció i d'adjudicació estan en la mateixa pantalla de Gestions. Si no apareix cap dada significa que el/l'alumne/a no ha obtingut plaça.


SEGUNDO.-
Els alumnes amb assignació definitiva de pràctiques han de posar-se en contacte amb el tutor de pràctiques per a concretar el període i horari de les pràctiques, amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de les pràctiques de cada període. Per a açò poden consultar el nom i telèfon del tutor de l'empresa en el justificant d'adjudicació. A més, haurà de comunicar a l'oficina de pràctiques l'horari i període de pràctiques, per a la signatura de l'annex al conveni. Aquesta comunicació la podrà realitzar emplenant un formulari web de pràctiques, disponible en la pàgina web: https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosnet/preguntas.aspx?idcuestionario=4619&idioma=és


TERCER.-
Als sis dies després d'haver comunicat les dades de pràctiques, l'alumnat ha d'accedir a UACloud > Pràctiques en empresa > I-administració i iniciar la signatura electrònica de l'acord. Quan estiga validat per totes les parts (estudiant en primer lloc; tutor o tutora d'empresa en segon lloc; i tutor o tutora de la UA en tercer lloc), l'alumne podrà iniciar les pràctiques.


CAMBRA.- IMPORTANT.
L'alumnat no podrà iniciar les pràctiques si no està degudament validada la signatura electrònica per les tres parts.

Les pràctiques realitzades fora del període de signatura de l'annex al conveni no seran computades per a reconèixer els crèdits corresponents.

CINQUÈ.- En el següent enllaç es pot consultar la guia per a la signatura de l'acord de pràctiques externes al que s'ha d'accedir per a iniciar la signatura electrònica: Guia

SISÈ.- Els/as alumnes/as que, havent obtingut plaça en aquesta assignació definitiva, renuncien a aquesta plaça, només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2018-19 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.

SETÈ.- Si un/a alumne/a no ha obtingut plaça en l'assignació definitiva, pot sol·licitar incloure en la seua matrícula les mateixes assignatures i crèdits per als quals va sol·licitar realitzar les pràctiques. Per a açò, podrà presentar una sol·licitud per escrit en l'Oficina de Pràctiques, en el termini de 10 dies hàbils, que finalitzarà el 28 de febrer.

Alacant, 14 de febrer de 2018.


Jorge Moya Ballester

Vicedegà de Pràctiques externes i Mobilitat

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464