Saltar apartados

resolució adjudicació definitiva segona convocatòria

RESOLUCIÓ DE 20 DE FEBRER DE 2020, PER LA QUAL ES PUBLICA L'ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA DEL CURS ACADÈMIC 2019-20


ES RESOL:


PRIMER.-
L'assignació definitiva de les pràctiques en empreses. Els alumnes i les alumnes poden consultar l'assignació definitiva des de dues vies:

UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONS >> Justificant d'admissió,

UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú LES MEUES PRÀCTIQUES.

Si no apareix cap dada significa que el/la alumne/a no ha obtingut plaça.


SEGON.-
Els alumnes amb assignació definitiva de pràctiques han de posar-se en contacte amb el tutor de pràctiques per a concretar el període i horari de les pràctiques, amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de les pràctiques de cada període. Per a això poden consultar el nom i telèfon del tutor de l'empresa en el justificant d'adjudicació. A més, haurà de comunicar a l'oficina de pràctiques l'horari i període de pràctiques, per a la signatura de l'annex al conveni. Aquesta comunicació la podrà realitzar emplenant un formulari web de pràctiques, disponible en la pàgina web: https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosnet/preguntas.aspx?idcuestionario=4619&idioma=és


TERCER.-
Aquesta signatura electrònica es podrà iniciar una vegada l'alumnat haja rebut un correu electrònic avisant-li que pot iniciar el tràmit del document d'acord de pràctiques. Per a això, ha d'accedir a UACloud > Pràctiques en empresa > E-administració i iniciar la signatura electrònica de l'acord. Quan estiga validat per totes les parts (estudiant en primer lloc; tutor o tutora d'empresa en segon lloc; i tutor o tutora de la UA en tercer lloc), l'alumne o alumna podrà iniciar les pràctiques.


QUART.- IMPORTANT.
L'alumnat no podrà iniciar les pràctiques si no està degudament validada la signatura electrònica per les tres parts.

Les pràctiques realitzades fora del període de signatura de l'annex al conveni no seran computades per a reconèixer els crèdits corresponents.

CINQUÈ.- En el següent enllaç es pot consultar la guia per a la signatura de l'acord de pràctiques externes al qual s'ha d'accedir per a iniciar la signatura electrònica: Guia

SISÈ.- Els/as alumnes/as que, havent obtingut plaça en aquesta assignació definitiva, renuncien a aquesta plaça, només podran sol·licitar pràctiques el pròxim curs acadèmic 2020-21 si, una vegada realitzada l'assignació de pràctiques de tots els terminis de sol·licitud, hagueren quedat places vacants.

SETÈ.- Si un/a alumne/a no ha obtingut plaça en l'assignació definitiva, pot sol·licitar incloure en la seua matrícula les mateixes assignatures i crèdits per als quals va sol·licitar realitzar les pràctiques. Per a això, podrà presentar una sol·licitud per escrit en l'Oficina de Pràctiques, en el termini de 10 dies hàbils, que finalitzarà el 5 de març.

VUITÈ.- Conforme el que es disposa en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'alumnat que vaja a realitzar pràctiques en empresa en contacte amb MENORS, haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Alacant, 20 de febrer de 2020.


Jorge Moya Ballester

Vicedegà de Pràctiques externes i Mobilitat

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464