Saltar apartados

resolució adjudicació provisional segona convocatòria

RESOLUCIÓ DE 3 DE FEBRER DE 2020 DE LA FACULTAT DE DRET, D'ASSIGNACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA DEL CURS ACADÈMIC 2019-20.

ES RESOL:

PRIMER.- L'assignació provisional de les pràctiques en empreses. Els alumnes poden consultar el resultat provisional de la seua sol·licitud a través UA Cloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONS >> Justificant d'assignació. Una vegada dins de l'aplicació, l'empresa assignada provisionalment apareixerà com %u201Cacceptada%u201D. Si no figura cap empresa com %u201Cacceptada%u201D significa que l'alumne no ha obtingut plaça en l'assignació provisional. Si l'alumne no ha obtingut plaça pot sol·licitar la desmatriculación de les pràctiques en empresa i/o sol·licitar la matriculació d'alguna assignatura optativa de segon semestre en el termini de reclamacions indicat en el punt segon.


SEGON.- S'estableix un termini de reclamacions de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà d'aquesta resolució i que finalitzarà el pròxim 10 de febrer inclusivament. Aquestes reclamacions hauran de presentar-se a través del formulari web disponible en la nostra pàgina "Contacta amb nosaltres".


TERCER.- L'alumnat que tinga plaça assignada només podrà renunciar a la mateixa en aquest termini de reclamacions. Una vegada es publique la llista definitiva, no es podrà anul·lar l'assignatura de "Pràctiques Externes", si no és per a canviar-la per una altra assignatura optativa, llevat que estiga degudament justificado.la no assistència de l'alumnat a la pràctica assignada comportarà la impossibilitat de sol·licitar pràctiques en empreses per al pròxim curs 2020-21.

QUART.- Conforme el que es disposa en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'alumnat que vaja a realitzar pràctiques en empresa en contacte amb MENORS, haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.


CINQUÈ.- Els alumnes que tinguen assignada provisionalment una plaça amb un requisit d'idioma de nivell intermedi o alt, hauran de presentar en l'Oficina de pràctiques, durant el termini de reclamacions, la documentació que el justifique. En cas contrari no se li adjudicarà aquesta plaça en l'assignació definitiva.

Alacant, 3 de febrer de 2020.

Jorge Moya Ballester
Vicedegà de Pràctiques Externes i Mobilitat

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464