Saltar apartados

resolució adjudicació provisional

RESOLUCIÓ DE 2 D'OCTUBRE DE 2019 DE LA FACULTAT DE DRET, D'ASSIGNACIÓ PROVISIONAL DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA DEL CURS ACADÈMIC 2019-20.

 

ES RESOL:

 

PRIMER.- L'assignació provisional de les pràctiques en empreses. Els alumnes poden consultar el resultat provisional de la seua sol·licitud a través d'UACloud >> Targeta PRÀCTIQUES EN EMPRESA >> Menú GESTIONES >> Justificant d'assignació. Una vegada dins de l'aplicació, l'empresa assignada provisionalment apareixerà com "acceptada". Si no figura cap empresa com"acceptada"significa que l'alumne no ha obtingut plaça en l'assignació provisional. Si l'alumne no ha obtingut plaça, pot optar per:

  • Esperar fins al termini de gener i triar pràctiques en aqueix període. Si al gener no se li adjudica cap plaça, pot sol·licitar la matrícula d'una assignatura optativa de segon semestre.
  • Sol·licitar la desmatriculación de les pràctiques en empresa i/o sol·licitar la matriculació d'alguna assignatura optativa de segon semestre.


SEGUNDO.- S'estableix un termini de reclamacions de 5 dies hàbils, explicats a partir de l'endemà d'aquesta resolució i que finalitzarà el pròxim 10 d'octubre inclusivament. Aquestes reclamacions hauran de presentar-se a través del formulari "Contacta amb nosaltres".


TERCER.- L'alumnat que tinga plaça assignada només podrà renunciar a la mateixa en aquest termini de reclamacions. Una vegada es publique la llista definitiva, no es podrà anul·lar l'assignatura de "Pràctiques Externes", si no és per a canviar-la per una altra assignatura optativa, llevat que estiga degudament justificat. La no assistència de l'alumnat a la pràctica assignada comportarà la impossibilitat de sol·licitar pràctiques en empreses per al pròxim curs 2020-2021.

 

CAMBRA.- Conforme el que es disposa en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'alumnat que vaja a realitzar pràctiques en empresa en contacte amb MENORS, haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. 

 

 

Alacant, 2 d'octubre de 2019.

Jorge Moya Ballester

Vicedegà de Pràctiques i Mobilitat

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464