Característiques de les pràctiques per a cada estudi

GRAU EN DRET

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

6 crèdits / 150 hores


Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura

 

 

GRAU EN DRET I ADE (DADE)

El pla d'estudis del grau en DADE no inclou cap assignatura de pràctiques. Per tant, no existeix la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars (incloses en l'expedient acadèmic). Sí que serà possible la realització de pràctiques extracurriculares, en els termes i terminis que s'establisquen una vegada assignades les pràctiques curriculars.

 

 

GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA (DECRIM)

En el pla d'estudis del grau en DECRIM es poden fer les pràctiques, tant per Dret, com per Criminologia. Consulta les característiques dels respectius graus. 

En la Junta de la Facultat de Dret del dia 14 de novembre de 2018 s'ha acordat la modificació del programa d'estudis de DECRIM, per la qual ja no serà obligatori superar les assignatures optatives de pràctiques externes de Criminologia o Dret per a finalitzar el programa d'estudis simultanis de DECRIM.

 

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

12 crèdits / 300 hores

Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura


 

 

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

6 crèdits / 150 hores

Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura


 

 

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

6 crèdits / 150 hores

Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura