Saltar apartados

Característiques de les pràctiques per a cada estudi

 

 

SUPERVISIÓ I AVALUACIÓ

La realització de pràctiques no implica relació laboral alguna amb l'empresa / institució, per la qual cosa no està obligada a remunerar el treball realitzat per l'alumne. No obstant açò, sí podria oferir una compensació econòmica.

En finalitzar les pràctiques l'alumnat ha d'elaborar una Memòria en la qual indicarà les activitats desenvolupades en el període de pràctiques.

Al seu torn, l'empresa / institució ha d'emplenar i enviar a la Secretaria un Full d'avaluació de les activitats desenvolupades per l'alumne/a, o bé, lliurar-la a l'alumne perquè la presente en Secretaria.

Tots dos documents es poden obtenir en l'apartat Impresos d'aquesta pàgina web.

La qualificació final de les pràctiques l'estableix el tutor de la Facultat de Dret, sobre la base de la memòria final de l'alumne i a la fulla d'avaluació de l'empresa/institució, amb el vistiplau de la Vicedegana de Postgrau i Pràctiques Externes.

Els terminis per a lliurar la memòria i el full d'avaluació en l'Oficina de Pràctiques són els següents per al curs 2018-19:

1º Abans del 4 de juny, si desitja obtenir la qualificació final de pràctiques en la convocatòria C3.

2º Abans del 5 de setembre, si desitja obtenir la qualificació final de pràctiques en la convocatòria C4.

Extraordinàriament i per als estudis en extinció, l'alumnat que realitze pràctiques en el primer quadrimestre per a superar crèdits de lliure elecció, i que aquests constituïsquen els últims crèdits necessaris per a obtenir la titulació, podran sol·licitar la qualificació d'aquestes pràctiques en la convocatòria d'actes del 1er quadrimestre / semestre (febrer).

Veure Calendari Acadèmic

ESTUDIS DE GRAU

GRAU EN DRET

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

6 crèdits / 150 hores


Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura

Oferta de places per al curs acadèmic 2018-19

 

GRAU EN DRET I ADE (DADE)

El pla d'estudis del grau en DADE no inclou cap assignatura de pràctiques. Per tant, no existeix la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars (incloses en l'expedient acadèmic). Sí que serà possible la realització de pràctiques extracurriculares, en els termes i terminis que s'establisquen una vegada assignades les pràctiques curriculars.

 

 

GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA (DECRIM)

En el pla d'estudis del grau en DECRIM es poden fer les pràctiques, tant per Dret, com per Criminologia. Consulta les característiques dels respectius graus. 

En la Junta de la Facultat de Dret del dia 14 de novembre de 2018 s'ha acordat la modificació del programa d'estudis de DECRIM, per la qual ja no serà obligatori superar les assignatures optatives de pràctiques externes de Criminologia o Dret per a finalitzar el programa d'estudis simultanis de DECRIM.

 

GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

12 crèdits / 300 hores

Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura


Oferta de places per al curs acadèmic 2018-19

 

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

6 crèdits / 150 hores

Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura


Oferta de places per al curs acadèmic 2018-19

 

GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

Crèdits superats necessaris per a matricular-se


Nombre de crèdits / hores de l'assignatura

6 crèdits / 150 hores

Codi d'assignatura i enllaç a la fitxa de l'assignatura


Oferta de places per al curs acadèmic 2018-19

 

ESTUDIS EN EXTINCIÓ (LLICENCIATURA I DIPLOMATURA)

IMPORTANT:  No hi haurà matrícula de plans en extinció en el curs 2017-18, ja que quedaran totalment extingits. 

  • Llicenciatura en Dret: pla ja extingit, no hi ha possibilitat de realitzar pràctiques
  • Estudis simultanis de Dret i Ade (DADE): pla ja extingit, no hi ha possibilitat de realitzar pràctiques
  • Llicenciatura en Criminologia: pla ja extingit, no hi ha possibilitat de realitzar pràctiques
  • Llicenciatura en Ciències del Treball: pla ja extingit, no hi ha possibilitat de realitzar pràctiques
  • Diplomatura en Relacions Laborals: pla ja extingit, no hi ha possibilitat de realitzar pràctiques
  • Diplomatura en Gestió i Administració Pública: pla ja extingit, no hi ha possibilitat de realitzar pràctiques

LLICENCIATURA EN DRET

Crèdits superats necessaris per a matricular-se (50 % dels crèdits de la titulació)

153


Equivalència hores / 1 crèdit

20


Crèdits de pràctiques per a cobrir el Prácticum II (1)

9


Crèdits de pràctiques per a cobrir Lliure Elecció

Mínim: 0,5 (2) - Màxim: 30,5


TOTAL crèdits en pràctiques

Mínim: 9 - Màxim 39,5 (3)

(1) Si eres alumne de Dret només et podràs matricular de l'assignatura troncal Practicum II, en el grup 2, a través de Campus Virtual l'assignatura PRÀCTIQUES EXTERNES, en el període de matrícula.

(2) Si l'estudiant de Dret decideix cobrir tant l'assignatura de Prácticum II com els crèdits de lliure elecció (CLE) mitjançant pràctiques en el mateix curs acadèmic podrà cobrir des de 0.5 a 30.5 CLE, que sumarà als 9 crèdits de les assignatures de Prácticum II. Si decideix cobrir només els crèdits de lliure elecció el mínim de crèdits serà 15. 

(3) Inclou els 9 crèdits de l'assignatura del Prácticum II. A causa de la gran quantitat d'hores, és l'única titulació en la qual es podrà realitzar més d'una pràctica i en més d'un curs acadèmic, respectant el mínim de 9 crèdits per pràctica.

ESTUDIS SIMULTANIS DE DRET I ADE (DADE)

Crèdits superats necessaris per a matricular-se (50 % dels crèdits de la titulació)

Pràctiques en Dret: 123

Pràctiques en ADE (1) : 250


Equivalència hores / 1 crèdit

Pràctiques en Dret: 20

Pràctiques en ADE: 25

Crèdits de pràctiques per a cobrir el Prácticum I i II (2)

15


Crèdits de pràctiques per a cobrir optatives (només per a ADE (1))

Mínim: 12 - Màxim: 18


TOTAL crèdits en pràctiques

Mínim: 12 - Màxim 33

(1) L'alumnat de DADE que vulga realitzar pràctiques d'ADE hauran de sol·licitar-ho en l'oficina de pràctiques de la Facultat de Dret, i només podrà realitzar pràctiques per a cobrir assignatures optatives.

(2) A més de sol·licitar la inscripció i sol·licitar places de pràctiques, l'alumnat de DADE que s'inscriga en les pràctiques per a superar les assignatures troncals Practicum es matricularà per Campus Virtual d'ambdues assignatures: Practicum I i Practicum II del grup 52 (PRÀCTIQUES EXTERNES) en el període de matrícula.

 

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464