Saltar apartados

Informació general de pràctiques per a les empreses i institucions

 

 

 

¿Què són les pràctiques en empreses / institucions?

El Reial decret (RD) 1497/1981 sobre Programes de Cooperació Educativa facilita la col·laboració activa entre les universitats i les empreses amb la finalitat de reforçar la formació dels alumnes universitaris en les àrees operatives de les empreses per a aconseguir professionals amb una visió real dels problemes i les seues interrelacions, preparant la seua incorporació futura al treball.

Per a açò les Universitats poden establir, mitjançant Conveni amb una empresa o institució, Programes de Cooperació Educativa en els quals es concerte la participació d'aquestes com a organismes d'acolliment dels estudiants per a la realització de les pràctiques requerides o recomanades per a la seua formació.

El Vicedeganat de Pràctiques Externes i Mobilitat gestiona el programa de Pràctiques en Empreses de la Facultat de Dret, dirigit als estudiants que hagen superat, com a mínim, els crèdits mínims necessaris conforme a la Normativa de Permanència de la Universitat d'Alacant per a les titulacions de grau.

¿Com se sol·liciten les pràctiques?

Si l'empresa o institució no ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant (UA), el primer pas és subscriure el corresponent conveni de cooperació educativa amb la UA. El procediment per a formalitzar el conveni es pot consultar en aquest enllaç.

Si l'empresa o institució ja ha formalitzat un conveni de col·laboració amb la UA i desitja proposar pràctiques per als nostres estudiants, podrà consultar el procediment en aquest enllaç.

Una vegada aprovada la proposta de places, la Facultat de Dret les oferirà en els terminis establits a aquest efecte als seus estudiants. Les ofertes adjudicades quedaran definitivament establides per a la seua realització mitjançant la signatura d'un document en el qual figuraran tots els detalls de cadascuna de les pràctiques i que tindrà la consideració de document annex al conveni prèviament subscrit.

IMPORTANT: Es recomana que les ofertes es presenten com a més tard durant el mes de juny de l'any en curs.

La pàgina d'accés a l'aplicació web per a gestionar les ofertes és:

http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/empresas/informacion.html

Documents d'ajuda de l'aplicació web:

Eines i aplicacions de Pràctiques Externes en UA Cloud

¿Quan se sol·liciten les pràctiques?

Amb la finalitat de que els nostres alumnes puguen planificar la seua matrícula del pròxim curs acadèmic, és convenient que rebem les sol·licituds de pràctiques com a més tard durant el mes de juny, per a poder publicar-les amb suficient antelació. No obstant açò, s'acceptaran les sol·licituds rebudes amb posterioritat, sempre que siga possible la publicació abans de la matrícula dels alumnes.

Característiques i durada de les pràctiques

La relació que s'estableix entre l'empresa o institució i els estudiants de la Facultat de Dret que realitzen les pràctiques externes no té naturalesa laboral, ni d'ella derivarà obligació alguna de caràcter laboral, contributiva o amb la Seguretat Social per a l'empresa o institució. De la mateixa manera, durant les pràctiques l'estudiant estarà cobert pel segur escolar que subscriu en matricular-se en cada curs acadèmic.

Per açò, l'empresa o institució no està obligada d'oferir remuneració alguna per la realització de les pràctiques; no obstant l'empresa pot, voluntàriament, concedir-li una ajuda per a cobrir els costos que es deriven de la realització de les pràctiques (transport, compensació per la labor realitzada, etc.).

Pel que fa a la durada de les pràctiques, aquesta depèn dels estudis que es cursen:

 

GRAUS:

  • Dret: 150 hores
  • Relacions Laborals i Recursos Humans: 150 hores
  • Criminologia: 150 hores
  • Gestió i Administració Pública: 300 hores
  • DECRIM (les ofertes seran les mateixes que les de Dret i Criminologia):
    • Dret: 150 horas
    • Criminologia: 150 horas

 

IMPORTANT:  No hi haurà matrícula de plans en extinció en el curs 2017-18, ja que quedaran totalment extingits. 

Període de realització de les pràctiques

Les pràctiques es desenvolupen a partir del mes de novembre fins a finals d'agost de cada curs acadèmic.

El període i l'horari de les pràctiques serà l'estipulat per l'empresa/institució en l'oferta, respectant el dret dels alumnes a acudir als exàmens.

Supervisió i avaluació

L'empresa/institució haurà de designar una persona responsable de realitzar el seguiment de l'estudiant durant les seues pràctiques, que serà el "Tutor d'empresa/Institució". Aquest tutor, una vegada finalitzada la pràctica de l'alumne, haurà de posar la nota en UA Cloud en l'aplicació de Pràctiques en Empresa. Aquesta qualificació servirà de base per a la qualificació final de l'alumne. La guia per a l'avaluació de la pràctica per part del tutor de l'empresa es pot consultar en el següent enllaç: Avaluació estudiant en pràctiques.

Impresos per a les empreses

 

 

 

 

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464