Saltar apartados

Acció de dinamització docent de la Facultat de Dret

EQUIP DE DINAMITZADORS DE LA FACULTAT DE DRET:


José Chofre Sirvent
Macario Alemany García
Luis Alfonso Martínez Giner


OBJECTIU:

1.- Sentit de l'acció dinamitzadora
El procés de Bolonya pretén que l'educació superior done una resposta més adequada “a les demandes socials i del mercat laboral”, la qual cosa significa que els universitaris no isquen dels “campus” només amb coneixements, sinó amb el que es descriu com “habilitats, competències i destreses”.
El procés de Bolonya requereix, doncs, una sèrie de canvis en la metodologia docent de la Universitat.
És lògic que davant un canvi d'aqueixa envergadura sorgisquen resistències per part de professors i alumnes, algunes patents i manifestades, i altres latents com a fruit de la inèrcia.
Agilitar el canvi metodològic, sense forçar-ho, és la tasca que es proposa a la xarxa de dinamitzadors de la convergència europea en la Universitat d'Alacant. Per a tal fi es pretén generar uns processos de reflexió i canvi en les titulacions corresponents.

2.- Canvis metodològics en el procés d'harmonització europea
El Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), que va nàixer amb la beca ERASMUS, i que persegueix garantir “elements de mesura comparables i transparents” dels currículums dels estudiants entre les diferents universitats, suposa:

Planificar la docència des de la perspectiva d'hores de treball de l'alumne (1 crèdit = 25 hores, incloent el treball presencial en l'aula i el no presencial d'un alumne mitjà).
Centrar l'ensenyament en l'alumne, en comptes d'en el professor. És a dir, disminuir les sessions de “classe magistral” i incrementar el treball personal i grupal dels alumnes tant dins com fóra de l'aula.
Introduir l'avaluació contínua enfront de l'examen final global i exclusiu, prenent també en consideració els treballs realitzats.
L'avaluació contínua suposa, perquè siga eficaç, que l'alumne rep informació (valoració, comentari) sobre cada exercici en data pròxima a l'execució del mateix.

Esquema proposat de l'Educació universitària (l'edat és una orientació sobre la seqüència temporal estimada d'un estudiant a temps complet):

Esquema propuesto de educación universitaria

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464