Saltar apartados
  • UA
  • Facultat de Dret
  • Avaluació Institucional de l'Aneca de l..nciatura en Dret de la Facultat de Dret

Avaluació Institucional de l'Aneca de la Llicenciatura en Dret de la Facultat de Dret

Presentació i membres

Durant el curs acadèmic 2005-06, la Llicenciatura en Dret va participar en el Programa d'Avaluació Institucional de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació: http://www.aneca.es/

El programa constava de tres fases:

Autoavaluació (01-01-2006 al 31-05-2006). La unitat avaluada, a través del Comitè d'Autoavaluació, descriu i valora la situació respecte als criteris establits, indicant les propostes de millora que serviran de base per a elaborar els plans d'actuació que hauran d'engegar-se una vegada conclòs tot el procés. El resultat de l'anàlisi es reflecteix en l'informe d'autoavaluació.

Avaluació Externa (01-10-2006 al 15-01-2007). Un comitè d'avaluadors externs a la unitat avaluada, nomenats per l'ANECA, analitza l'informe d'autoavaluació. Posteriorment, aquest grup emetrà les seues recomanacions i proposarà millores. El resultat d'aquesta fase és l'informe d'avaluació externa.

Pla de millores (març 2007). A la vista tant de l'informe d'autoavaluació com de l'informe d'avaluació externa, el comitè elabora un pla de millores negociat amb els diferents òrgans universitaris dels quals depenga la seua materialització.

Amb aquesta finalitat, s'ha habilitat en la Secretaria del Deganat de la Facultat de Dret un arxiu amb tota la documentació disponible concernent al procés d'Autoavaluació, que està a la disposició de tots els interessats.

MEMBRES DEL COMITÈ D'AUTOAVALUACIÓ

Presidenta

Amparo Navarro Faure (Degana de la Facultat de Dret)

Professorat

Esther Algarra Prats (Professora titular de Dret Civil)
María Aranzazu Calçada González (Catedràtica de Dret Romano)
Mar Carrasco Andrino (Vicedegana i Professora titular de Dret Penal)
Fernando Ballester Laguna (Catedràtic d'Escola Universitària de Dret del Treball)

Personal d'Administració i Serveis
Francesc Vañó Beneyto (Administrador Delegat)

Alumnat
Daniel Periñán Molina

Unitat Tècnica de Qualitat
Isabel González Rodríguez (Gestora)

Fases

Terminis Generals

Visita del Comitè d'Avaluació Externa

Informe d'autoavaluació

Documente base Guia d'autoavaluació

Informe d'autoavaluació de la Llicenciatura en Dret

Informe d'avaluació externa

Informe d'avaluació externa de la Llicenciatura en Dret

Planes de millora

Proposta de plans de millora de la Llicenciatura en Dret

Enllaços d'interès

Unitat Tècnica de Qualitat de la UA

Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464