Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • CONVOCATÒRIA PER A la SELECCIÓ D'ALUMNA..OGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL, CURS 2019-2020

CONVOCATÒRIA PER A la SELECCIÓ D'ALUMNAT-TUTOR DEL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL, CURS 2019-2020

L'objectiu del Programa d'Acció Tutorial per a l'alumnat de la Facultat de Dret és oferir orientació i recolze en el seu desenvolupament personal, acadèmic i professional, i en la seua adaptació al context curricular i social universitari.

Per a açò, el programa es basa en una atenció personalitzada a l'alumnat través d'un professor tutor o professora tutora que ofereix assessorament acadèmic, personal i professional sobre aspectes organitzatius i de funcionament de la Universitat (paper dels representants de l'alumnat, estructura de la Facultat, Departaments, reglaments de la Facultat, serveis de la UA, etc.); mètodes específics d'estudi (assessorament per a superar les dificultats d'aprenentatge, la realització d'exàmens, matrícula, etc.); desenvolupament curricular (selecció de lliure configuració, optatives, pràctiques professionals, mobilitat, etc.); trajectòries professionals, etc.

No obstant açò, per a aconseguir una major aproximació de l'alumnat al programa i una major participació en les diferents accions, és important que el professorat tutor o tutora tinga el suport d'alumnat de grau i de màster que puga aportar la seua experiència al programa. En aquest sentit, l'alumnat-tutor o tutora ajuda al professorat del PAT en l'orientació i suport a l'alumnat de grau per a facilitar la seua integració i desenvolupament amb èxit dels seus estudis universitaris.

REQUISITS DELS CANDIDATS I LES CANDIDATES

 • Estar matriculat durant el curs acadèmic 2019/2020 en un grau o en un màster de la Facultat.
 • Tenir interès a ajudar a l'alumnat basant-se en la seua pròpia experiència amb els estudis.

RECONEIXEMENT

L'alumnat que complete el curs com a alumnat-tutor o tutora rebrà:

 • Un certificat de participació en el Programa d'Alumnat Tutor o Tutora de la UA.
 • El reconeixement de 3 crèdits.

TERMINI I FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades a participar com a alumnat tutor o tutora hauran d'enviar un formulari de contacta amb nosaltres, del 8 al 26 de juliol de 2019, inclusivament. En l'assumpte han d'escriure "Inscripció alumne-tutor PAT 2019-20".

Termini d'inscripció: 8 al 26 de juliol de 2019 %u2013 FORMULARI DE CONTACTA AMB NOSALTRES

LLISTA D'ALUMNAT ADMÈS

La selecció de candidats i candidates serà responsabilitat de la Vicedegana de Qualitat del Centre. Acabe del procés de selecció, la Facultat publicarà el llistat d'alumnat seleccionat i el seu corresponents professors tutors i/o professores tutores.

PERÍODE I CONDICIONS

El període de tutorización coincidirà amb el curs acadèmic. L'alumnat que resulte seleccionat quedarà adscrit a un professor-tutor i/o a una professora-tutora de la seua titulació de grau. L'alumnat-tutor o tutora seguirà en tot moment les directrius establides pel professorat-tutor o tutora. L'alumnat tutor o tutora ajudarà al professorat-tutor o tutora en la seua funció d'orientació i seguiment a l'alumnat i es comprometrà a:

 • Assistir a les reunions grupales que convoque el professorat tutor o tutora.
 • Col·laborar amb el professorat-tutor o tutora en la detecció de problemes acadèmics, personals i d'adaptació de l'alumnat inscrit en el PAT.
 • Facilitar informació a l'alumnat tutoritzat sobre els serveis de la Universitat.
 • Ajudar a l'alumnat tutoritzat a integrar-se plenament en la Universitat i en la titulació, aportant la seua experiència sobre el pla d'estudis i els itineraris formatius.
 • Elaborar una memòria final en el termini establit per a avaluar el desenvolupament del Programa.
 • Mantenir la confidencialitat de la informació i dels documents que li siguen lliurats o als quals tinga accés i mantenir-los protegits de l'accés de tercers.

RENÚNCIA

La renúncia a la plaça d'alumnat-tutor o tutora durant el curs suposarà la no obtenció del reconeixement previst en aquesta convocatòria. A més, si la renúncia es produeix sense causa justificada, suposarà la impossibilitat de poder tornar a sol·licitar una plaça d'aquestes característiques en el futur.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464