Saltar apartados

Informació sobre el programa d'acció tutorial


El programa d'acció tutorial és un programa d'atenció personalitzada a l'alumne/a a través d'un tutor/al fet que ofereix assessorament acadèmic, personal i professional, entre altres temes sobre:
  • Informació als nous alumnes sobre els aspectes organitzatius i de funcionament de la Universitat (paper dels representants de l'alumnat, estructura de la Facultat, Departaments, reglaments de la Facultat, serveis de la UA, etc.)
  • Orientació sobre mètodes específics d'estudi (assessorament per a superar les dificultats d'aprenentatge, la realització d'exàmens, matrícula, etc.)
  • Possibilitat de suport al llarg del desenvolupament curricular (selecció de lliure configuració, optatives, pràctiques professionals, mobilitat, etc.).
  • Servir com a referent per a realitzar valoracions sobre el rendiment i esforç de l'alumnat.
  • Orientació sobre trajectòries professionals
  • Informació sobre espai europeu d'educació superior: implantació del grau, suplement al títol, etc.
El programa d'acció tutorial va dirigit a l'alumnat de les titulacions oficials de la Facultat de Dret (Dret, DADE, Ciències del Treball, GAP, Criminologia, Relacions Laborals) tant de nou ingrés en primer com dels restants cursos de la carrera.

La inscripció en el programa d'acció tutorial és voluntària. Una vegada inscrit l'alumne/a se compromet a:
assistir a unes reunions, aproximadament quatre a l'any, amb el tutor/a i els restants companys/as del grup.

demandar les tutories individuals que anassin necessàries per a tractar de solucionar els problemes o qüestions que a l'alumne/a li vagen sorgint durant el desenvolupament del curs.
Al començament del curs el professor-tutor es posarà en contacte amb l'alumnat pel que resulta imprescindible que es facilite una adreça de correu electrònic en ús, així com assistir a la primera reunió grupal que aquell convoque.

L'equip decanal està convençut dels beneficis que aquesta experiència reporta tant en l'increment de la qualitat docent de les nostres titulacions com en el rendiment i integració acadèmica de l'alumnat. Per açò, t'animem a participar en ella i inscriure't. Ho podràs fer a través del programa d'automatrícula de Campus Virtual.

El material de suport al Programa d'Acció Tutorial es troba disponible en les següents adreces:

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464