Programa d'acció tutorial de la Facultat de Dret

Programa d'Acció Tutorial

pat- ICE

El Programa d'Acció Tutorial (PAT) és un programa d'atenció personalitzada a l'alumnat a través d'un tutor/al fet que ofereix assessorament acadèmic, personal i professional, al començament i al llarg de la seua carrera universitària.

Aquest programa s'emmarca en el Programa Institucional d'Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE) de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant.

Acompanyament personal i assessorament acadèmic-professional per part d'un tutor/a, entre altres temes sobre:

  • Informació als nous alumnes sobre els aspectes organitzatius i de funcionament de la Universitat (paper dels representants de l'alumnat, estructura de la Facultat, Departaments, reglaments de la Facultat, serveis de la UA, etc.)
  • Orientació sobre mètodes específics d'estudi (assessorament per a superar les dificultats d'aprenentatge, la realització d'exàmens, matrícula, etc.)
  • Possibilitat de suport al llarg del desenvolupament curricular (selecció de lliure configuració, optatives, pràctiques professionals, mobilitat, etc.).
  • Servir com a referent per a realitzar valoracions sobre el rendiment i esforç de l'alumnat.
  • Orientació sobre trajectòries professionals
  • Informació sobre espai europeu d'educació superior: implantació del grau, suplement al títol, etc.
  • La inscripció en el programa d'acció tutorial és voluntària.
  • Una vegada inscrit l'alumne/a se compromet a assistir  a unes reunions, aproximadament quatre a l'any, amb el tutor/a i els restants companys/as del grup.
  •  A través d'Automatrícula<
  • Al començament del curs el professor-tutor/professora-tutora es posarà en contacte amb l'alumnat.

Els contactes es realitzaran a través del correu institucional de la UA (xxx@alu.ua.es)