Saltar apartados

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT SOBRE EL PAGAMENT DE MATRÍCULA

PAGAMENT DOMICILIAT EN 4 TERMINIS PER A MATRÍCULA 2017-18 DELS ESTUDIS DE GRAU

Segons les instruccions de matrícula aprovades en Consell de Govern, el pagament de la matrícula d'estudis oficials es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària.

Per a poder realitzar el pagament fraccionat per domiciliació bancària és imprescindible que l'alumne present l'ordre de domiciliació bancària degudament emplenada i signada pel titular del compte.

La domiciliació bancària es podrà realitzar en el compte de qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis de la zona única de pagament en euros (SÀPIA: Single Euro Payments Area)

Fullet explicatiu del Banc d'Espanya

¿COM EMPLENAR L'ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA?

L'ordre de domiciliació bancària es pot obtenir abans, durant i després de la matrícula, emplenant les dades que apareixen en l'aplicació corresponent disponible en campus virtual - UACLOUD.

Una vegada emplenada en campus virtual s'ha d'imprimir i signar per la persona titular del compte domiciliat.

¿QUAN LLIURAR L'ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA?

  • Per als alumnes que es matriculen al juliol (alumnes que inicien estudis), és imprescindible presentar l'ordre de domiciliació bancària emplenada i signada pel titular del compte abans de les 14:00 h. del 5 de setembre de 2017. Per als alumnes que es matriculen al setembre (alumnes que continuen estudis), és imprescindible presentar l'ordre de domiciliació bancària emplenada i signada pel titular del compte, abans de les 14:00 h. del 2 d'octubre de 2017
  • No és necessari presentar l'ordre de domiciliació bancària si ja s'haguera presentat en cursos anteriors.

¿ON LLIURAR L'ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA?

En la Consergeria de la Facultat de Dret (de dilluns a divendres de 08:30 a 20:00 h).

En aquest enllaç pots veure on s'encuenta la Facultat de Dret dins de la UA.

Plànol de la UA.

En aquest enllaç pots veure on es troba la Consergeria de la Facultat de Dret.

Plànol de la Facultat de Dret.

Si has de presentar una altra documentació, com el justificant del descompte per família nombrosa, també podràs presentar l'ordre de domiciliació bancària en secretaria, però si només has de presentar l'ordre de domiciliació bancària aconsellem presentar-la en la consergeria per a evitar cues i esperes innecessàries.

¿COM PUC COMPROVAR SI L'ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA ESTÀ DEGUDAMENT EMPLENADA, SIGNADA I LLIURADA?

Pots comprovar si la teua ordre de domiciliació bancària està correctament lliurada en el teu campus virtual - UACLOUD.

¿QUAN ES REALITZARAN ELS CÀRRECS EN ELS COMPTES DOMICILIATS?

TERMINI

DATA DE COBRAMENT

1

Alumnes que es matriculen al juliol: 15/09/2017

Alumnes que es matriculen al setembre: 17/10/2017

2

15/12/2017

3

15/02/2018

4

17/04/2018

Si en algun dels terminis no es pot realitzar el cobrament (per falta de document d'ordre de domiciliació signada, nº de compte incorrecte, falta de saldo,...) s'anul·larà la matrícula. NO és necessari presentar el justificant del pagament de la matrícula en secretaria.

¿QUÈ SUCCEEIX SI NO ES LLIURA EN EL TERMINI L'ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA?

La Universitat et comunicarà que la documentació per a formalitzar la teua matrícula és incompleta i, en cas de no esmenar-ho, es procedirà a l'anul·lació de la teua matrícula.

¿ES POT PAGAR EN EFECTIU?

Sí, també podràs realitzar el pagament en efectiu en un únic termini per l'import total de la matrícula, si així ho sol·licites durant el període de matrícula en la secretaria de la Facultat de Dret. Una vegada ho sol·licites et lliurarem el rebut de pagament en efectiu, que hauràs de pagar-ho fins al 15 de setembre de 2017.

També podràs sol·licitar el pagament en efectiu en un únic termini pel sistema de parts de la Facultat, disponible en aquest enllaç:

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/proyectos/formulario/login.asp?id=38

Si ho sol·licites per aquest sistema, t'enviarem el rebut per correu electrònic, que també hauràs de pagar-ho fins al 15 de setembre de 2017

¿SI SE SOL·LICITA BECA, ES POT PAGAR EN ÚNIC TERMINI EN EFECTIU?

No, només es pot sol·licitar el pagament únic en efectiu per l'import total de la matrícula. Si se sol·licita beca l'import total de la matrícula que ha de pagar l'alumne s'obtindrà una vegada es resolga la beca. Per tant, si se sol·licita beca, la forma de pagament serà de 4 terminis domiciliats. Així, en cas de no obtenir beca, l'import total de la matrícula serà distribuït entre els terminis de pagament que resten per passar a cobrament a partir del moment de la denegació.

Si només s'han de pagar les taxes administratives i aquestes s'inclouen en el primer pagament, només es realitzarà el cobrament del primer termini, fins que es resolga la beca.

Si a més de les taxes administratives s'han de pagar taxes acadèmiques (per conceptes que no inclou la beca, com a assignatures amb segona matrícula), l'import es repartirà entre els 4 terminis, fins que es resolga la beca.

Serà necessari, per tant, lliurar l'ordre de domiciliació bancària degudament emplenada i signada.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464