Saltar apartados
  • UA
  • Facultat de Dret
  • Informació sobre incorporació de crèdit..xtingits i estudis en procés d'extinció

Informació sobre incorporació de crèdits de lliure elecció per a alumnat d'estudis extingits i estudis en procés d'extinció

L'alumnat que tinga superades totes les assignatures que integren el seu pla d'estudis però els reste per a finalitzar estudis la incorporació de crèdits de lliure elecció, haurà de realitzar els tràmits per a incorporar aquests crèdits abans del 20 de setembre de 2017, amb la finalitat de garantir que aquests crèdits puguen ser incorporats al seu expedient abans del 30 de setembre de 2017.

Segons el que es disposa en la circular sobre extinció d'estudis de la Vicerectora d'Estudiants:

1. L'alumnat que desitge obtenir el títol de llicenciat, diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic haurà d'haver finalitzat totes les assignatures del seu pla d'estudis abans del 30/09/2017. En cas de no complir amb aquest requisit, podrà adaptar-se als estudis de Grau que els ha substituït. Aquesta adaptació podrà realitzar-se en qualsevol moment.
...

4. No es podran incorporar al forme expedient crèdits de lliure elecció, ni convalidacions o reconeixement de crèdits després de la citada data.

Aquest tràmit d'incorporació de crèdits de lliure elecció es pot realitzar personalment en la secretaria de la Facultat de Dret o bé a distància, mitjançant formulari on-line.

PERSONALMENT:

  1. S'ha de presentar en secretaria l'original i fotocòpia del diploma oficial acreditatiu del curs, activitat o assignatura, juntament amb l'imprès corresponent, disponible en aquest enllaç.
  2. La secretaria emetrà el rebut de taxes corresponent, per import del 25% dels crèdits sol·licitats, segons el preu del crèdit de la titulació, que lliurarà a l'alumnat sol·licitant.
  3. Una vegada realitzat el pagament, s'haurà de comunicar a la secretaria, que incorporarà el reconeixement en l'expedient acadèmic de l'alumnat.

A DISTÀNCIA:

  1. S'ha d'emplenar aquest formulari on-line, indicant en l'Assumpte/Tema de consulta : "Crèdits de lliure elecció" i adjuntar el diploma oficial acreditatiu del curs, activitat o assignatura, escanejat per ambdues cares i totes les pàgines de les quals conste el document. Si s'ha accedit directament a un 2º cicle, no es podrà incorporar cursos ja utilitzats en l'estudi que va donar accés alº 2 cicle.
  2. La secretaria comprovarà l'autenticitat dels documents aportats i procedirà a emetre el rebut de taxes corresponent, per import del 25% dels crèdits sol·licitats, segons el preu del crèdit de la titulació.
  3. L'alumnat podrà obtenir el rebut corresponent en el seu Campus Virtual - UACLOUD, on es podrà pagar directament mitjançant targeta de crèdit/dèbit en el menú de Secretaria/Pagaments/Rebuts emesos, i clicant el símbol de l'euro. Si no es desitja efectuar el pagament mitjançant targeta de crèdit/dèbit, també es pot imprimir el rebut i efectuar el pagament en qualsevol de les oficines bancàries que s'indiquen en el mateix rebut.
  4. Quan estiga realitzat el pagament, s'haurà de comunicar mitjançant formulari on-line a la secretaria, que incorporarà el reconeixement en el teu expedient acadèmic.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464