Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA PER A FINALITZACIÓ D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA PER A FINALITZACIÓ D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ

Resolució rectoral de 29 de setembre de 2015 per la qual s'estableix el règim especial de finalització d'estudis per a alumnat dels plans d'estudi en extinció.

Per a l'alumnat de la Universitat d'Alacant que tinga pendent de superar un màxim de tres assignatures per a finalitzar els seus estudis en plans d'estudi en extinció de títols oficials de primer i segon cicle.

REQUISITS DE DEU COMPLIR L'ALUMNAT PER A PODER ACOLLIR-SE A AQUEST RÈGIM ESPECIAL

 1. Que li resten 3 o menys assignatures per a finalitzar els seus estudis
 2. Haver estat matriculat prèviament en aquestes assignatures
 3. Les assignatures no superades han de correspondre a cursos ja extingits, sense convocatòria d'examen
 4. No haver esgotat el nombre de convocatòries en les citades assignatures.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Per al primer període d'exàmens (C1): De l'1 al 17 d'octubre de 2016
 • Per al segon període d'exàmens (C4, del 10 al 20 de setembre): Del de l'1 al 15 de juny, 2017 (consultar resolució de vicerectorat d'estudiants i ocupació)
  IMPORTANT:
  Per a poder sol·licitar l'última convocatòria del règim especial de finalització establit per la Resolució Rectoral de 29 de setembre de 2015, l'únic requisit que s'exigirà als estudiants és que els falten per superar com a màxim 3 assignatures dels estudis de llicenciatura, enginyeria o arquitectura. Queden fora d'aquesta possibilitat els estudiants de les Diplomatures, Enginyeries Tècniques i Arquitectura Tècnica ja que per a aquests estudis es va habilitar aquesta convocatòria en el curs acadèmic 2015-2016

  - Podran sol·licitar l'avaluació en aquest règim especial:

  - fins al 4 de setembre els estudiants que reunisquen les condicions com a conseqüència de les proves d'avaluació realitzades fins al mes de juliol

  - fins al 12 de setembre els estudiants que hagen realitzat les proves d'avaluació al setembre.

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

 • Emplenar la corresponent sol·licitud
 • Presentar-la personalment en la Secretaria Administrativa de la Facultat de Dret o remetre-la escanejada a través de Contacta amb nosaltres de la nostra pàgina web.
 • Abonar el rebut de taxes corresponent, que podrà ser descarregat en UACLOUD, una vegada formalitzada la matrícula.

DISTRIBUCIÓ D'EXÀMENS DE SETEMBRE 2017

(Els exàmens orals començaran per la lletra "Ñ")

SETEMBRE 2017

DILLUNS 11 DE SETEMBRE

AULA

9:00

9919 - DRET MERCANTIL I

Modalitat oral. Seminari de l'Àrea

10:00

10271 - EXECUCIÓ DE PENES PRIVATIVES DE LLIBERTAT (Llicenciatura en Criminologia)

A les 10 hores en la Sala de Revistes de Dret Penal. Modalitat oral.

15 - 18

9102 %u2013 ECONOMETRIA (DADE)

Seminari 1 de laª 2 plta. de la Facultat d'Econòmiques

DIMARTS 12 DE SETEMBRE

AULA

9 %u2013 11

9925 - DRET FINANCER I TRIBUTARI I

12 - 14

10267 %u2013 DRET PENAL. PART GENERAL (Llicenciatura en Criminologia)

A les 12 hores en la Sala de Revistes de Dret Penal.

12 - 14

9937 - DRET PENAL II

16 - 18

9917 %u2013 INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI

Seminari de l'Àrea. Modalitat escrita

9

10270 - DRET PENAL. PART ESPECIAL (Llicenciatura en Criminologia)

A les 9 hores en la Sala de Revistes de Dret Penal.

DIMECRES 13 DE SETEMBRE

AULA

9 - 11

9918 - DRET PROCESSAL I

9 - 11

9107 - DIRECCIÓ COMERCIAL II (DADE)

Despatx del professor, Planta baixa Facultat de Cc. Econòmiques i Empresarials

9 - 11

10273 %u2013 CRIMINOLOGIA II (Llicenciatura en Criminologia)

A les 9 hores en la Sala de Revistes de Dret Penal.

12 - 14

9948 - DRETS REALS I HIPOTECARIS

16 - 18

9926 %u2013 DRET FINANCER I TRIBUTARI II

18 - 20

10285 - INGLÉS (Llicenciatura en Criminologia)

Despatx del professor Joaquín Pastor Pina, Fac. Filosofia i Lletres

DIJOUS 14 DE SETEMBRE

AULA

9:30 - 11

9940 - DRET DEL TREBALL I

A1/0-05G l Aulari I

Modalitat escrita

9 - 11

10278 - VICTIMOLOGÍA (Llicenciatura en Criminologia)

Sala de Revistes de Dret Penal

12 - 14

9949 %u2013 DRET DEL MERCAT

Seminari de l'Area. Modalitat Oral

16 - 18

9922 %u2013 DRET PROCESSAL II

DIVENDRES 15 DE SETEMBRE

AULA

9 - 11

9921 - DRET CIVIL III

9 - 11

10276 %u2013 POLÍTICA CRIMINAL (Llicenciatura en Criminologia)

A les 9 hores en la Sala de Revistes de Dret Penal.

12:30 - 14

9939 - INTRODUCCIÓ Al DRET PROCESSAL

16 - 18

9936 %u2013 DRET PENAL I

11:30 -13:30

10279 - DRET PROCESSAL PENAL

SEMINARI DRET PROCESSAL

DILLUNS 18 DE SETEMBRE

AULA

9:00

9923 - DRET MERCANTIL II

Modalitat oral. Seminari de l'Àrea

9 - 11

10275 - SOCIOLOGIA DEL DRET (Llicenciatura en Criminologia)

Biblioteca del Departament

17 - 20

9108 - ECONOMETRIA II

Seminari 3, 2ª planta. Facultat d'Econòmiques

DIMECRES 20 DE SETEMBRE

AULA

12:30

9105 - ADREÇA FINANCERA I (DADE)

Despatxe nº 35. Facultat d'Econòmiques

Despatx del professor, Planta baixa Facultat de Cc. Econòmiques i Empresarials

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464