Terminis d'interes

 

MES TERMINI MÉS INFORMACIÓ
  • JULIOL
Preinscripció a estudis de grau Diferents terminis segons circumstància (veure enllaç) Icona d'hiperenlace
Preinscripció per a estudis de màster

Diferents terminis segons circumstància (veure enllaç)

 


Icona d'hiperenlace
Adaptació a estudis de grau des d'estudis en extinció De l'1 al 17 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace

Abandó de DADE a Dret o ADE

De l'1 al 17 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace

Abandó de DECRIM a Dret o CRIMINOLOGIA

De l'1 al 17 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace
Matrícula en estudis de postgrau - Màster que inicien estudis. del 7 al 10 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace
Reconeixement de crèdits i convalidació d'assignatures per a alumnes de nou ingrés de grau

29, 30 i 31 de juliol de 2020

Icona d'hiperenlace
Matrícula i modificació en estudis de grau que inicien estudis

- 29, 30 i 31 de juliol de 2020 (el 31 fins a les 13 h)

 

-Afegir assignatures delº 2 semestre: de l'1 al 2 de febrer de 2021

Icona d'hiperenlace
Matrícula d'estudiants que han sol·licitat trasllat a estudis de Grau 29, 30 i 31 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace
Sol·licitud de canvi de grup per a alumnes que inicien estudis 29, 30 i 31 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace
Sol·licitud de canvi de grup alumnes continuació
  1. Estudiants amb totes les assignatures aprovades en C1, C2 i C3 del curs 19-20: 21, 22 i 23 de juliol de 2020
  2. Estudiants no matriculats en el termini anterior: 3, 4, 7 i 8 de setembre de 2020
Icona d'hiperenlace
Canvi de modalitat ÚNICAMENT de CRIMINOLOGIA PRESENCIAL A EN LÍNIA De l'1 al 17 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace
Reprendre estudis Grau: de l'1 al 17 de juliol de 2020 Icona d'hiperenlace
Matrícula en continuació d'estudis de grau
  1. Estudiants amb totes les assignatures aprovades en C1, C2 i C3 del curs 19-20: 21, 22 i 23 de juliol de 2020
  2. Estudiants no matriculats en el termini anterior: 3, 4, 7 i 8 de setembre de 2020
Icona d'hiperenlace
Reconeixement de crèdits i convalidació d'assignatures per a alumnes de continuació de Grau
  1. Estudiants amb totes les assignatures aprovades en C1, C2 i C3 del curs 19-20: 21, 22 i 23 de juliol de 2020
  2. Estudiants no matriculats en el termini anterior: 3, 4, 7 i 8 de setembre de 2020
Icona d'hiperenlace
Sol·licitud de pràctiques en empresa

Diversos terminis. Consultar pàgina web

Icona d'hiperenlace

 

  • SETEMBRE

 

     
     
Continuació en estudis de postgrau - Màster
Matrícula i Modificació: Del 3 al 8 de setembre de 2020.


%u2022 Matrícula per a afegir assignatures delº 2 semestre: del 20 al 21 de gener de 2021.
Icona d'hiperenlace

 

  • ALTRES DATES

 

Accés als estudis de grau des d'un altre estudi

del 22 de març al 5 de juny de 2020

Icona d'hiperenlace
Sol·licitud de mobilitat Erasmus

Diferents convocatòries. Consultar enllaç

 

Icona d'hiperenlace
Sol·licitud de mobilitat SICUE Diferents convocatòries. Consultar enllaç Icona d'hiperenlace
Sol·licitud de mobilitat no europea Diferents convocatòries. Consultar enllaç Icona d'hiperenlace
Sol·licitud programa propi UNIVALI Diferents convocatòries. Consultar enllaç Icona d'hiperenlace
Convalidació parcial d'estudis estrangers Diferents convocatòries. Consultar enllaç Icona d'hiperenlace
Ampliació de matrícula per a assignatures delº 2 semestre Alumnes de Grau: del 30 de gener al 2 de febrer de 2021 Icona d'hiperenlace
Avaluació curricular per compensació Diferents terminis Icona d'hiperenlace