Saltar apartados

Accés als estudis de grau des d'un altre estudi

Requisits

Segons la Normativa d'Accés als estudis de Grau de la Universitat d'Alacant, aprovada per consell de Govern de 28/09/2010, poden sol·licitar la continuació en els estudis de grau des d'un altre estudi, els alumnes que reunisquen els següents requisits:

 1. Que hagen cursat estudis universitaris oficials parcials, i desitgen continuar en un altre estudi de grau d'aquesta Facultat.
 2. Que se li reconeguen almenys 30 crèdits en l'estudi de grau en el qual sol·licita l'admissió. Si no s'arriba a aquests 30 crèdits, es podrà que realitzar la preinscripció en el Servei d'Alumnat (Secretariat d'Accés).
 3. Tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat per a aqueix estudi pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual sol·licite l'admissió.

Termini

El termini per a sol·licitar el trasllat a qualsevol estudi de grau és del 15 de març al 15 de maig de 2019

Documentació necessària

Per a alumnes encara no matriculats en la Universitat d'Alacant

 1. Sol·licitud de trasllat, degudament emplenada.
 2. Original i fotocòpia del D.N.I..
 3. Original o fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nota d'accés a la Universitat.
 4. Un imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura. HA D'IMPRIMIR-SE A DOBLE CARA
 5. Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen. En el cas d'alumnes de la Universitat d'Alacant, serà suficient amb una fitxa informativa segellada pel centre d'origen.
 6. Programes de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement, del curs acadèmic en el qual es van superar, degudament segellats pel centre o departament corresponent, excepte que l'assignatura pertanga a un estudi que s'impartisca en la pròpia Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant.

Per a alumnes ja matriculats en la UA en estudis no impartits en la Facultat de Dret

 1. Original i fotocòpia del D.N.I..
 2. Un imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura. HA D'IMPRIMIR-SE A DOBLE CARA
 3. Fitxa informativa de qualificacions segellada pel centre d'origen.
 4. Programes de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement, del curs acadèmic en el qual es van superar, degudament segellats pel centre o departament corresponent.

Per a alumnes ja matriculats en la UA en estudis impartits en la Facultat de Dret

1. Un imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura. HA D'IMPRIMIR-SE A DOBLE CARA

Els alumnes matriculats en el grau en Dret que sol·liciten l'accés al grau en Criminologia i viceversa poden consultar la taula de reconeixements entre les dues titulacions. Veure taula.

Més informació

Una vegada acceptada la teua sol·licitud de continuació d'estudis, t'indicarem com:

 • Formalitzar la teua matrícula
 • Realitzar el tràmit administratiu de trasllat d'expedient

Pots consultar la normativa de referència sobre el reconeixement de crèdits en aquest enllaç:

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464