Saltar apartados

Nota mitjana de l'expedient acadèmic

La nota mitjana de l'expedient apareix en qualsevol fitxa informativa o certificat acadèmic.

Podràs consultar la fitxa informativa del teu expedient en el teu Campus Virtual. Secretaria Virtual -> Expedient ->Fitxa informativa

En el teu expedient trobaràs dues notes mitjanes:

  • Calculada segons el RD 1125/2003 (nota mitjana de 0 a 10)

La mitjana d'expedient acadèmic de cada alumne serà el resultat d'aplicar la següent fórmula:

Suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguen i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l'alumne.

En el cas d'assignatures que no tinguen qualificació numèrica se substitueix la qualificació nominativa per:

- Aprovat: 6

- Notable: 8

- Excel·lent: 9.5

- Matrícula d'Honor:10

  • Calculada segons el RD 1267/1994 (nota mitjana de 0 a 4)

La nota mitjana es calcula aplicant la següent fórmula:

N = nota mitjana


A + 2B + 3C + 4D

N = --------------------------------

A + B + C + D

A =Total de crèdits amb qualificació Ap

B= Total de crèdits amb qualificació NT

C= Total de crèdits amb qualificació SB

D= Total de crèdits amb qualificació MH

A aquests efectes les assignatures convalidades tindran una equivalència d'1.

En tots dos casos, els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en un pla d'estudis (reconeixement de crèdits de lliure elecció) seran qualificades amb Apte i no es computaran a l'efecte del càlcul de la mitjana de l'expedient acadèmic.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464