Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Reconeixement acadèmic d'activitats uni..presentació estudiantil i de cooperació

Reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil i de cooperació

L'entrada en vigor d'aquesta normativa i la implantació dels nous Graus en la Universitat d'Alacant requereix desenvolupar el procediment que s'ha de seguir perquè les i els estudiants puguen obtenir el reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació d'acord amb l'article 46.2.i) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats.

Podras incorporar com a crèdits optatius les activitats detallades a continuació atenent als següents criteris:

 1. En cap cas podran reconèixer-se activitats universitàries el contingut de les quals siga idèntic o similar als ja incorporats, o als de la titulació que està cursant l'alumnat.

 2. Podràs obtenir un màxim de 6 crèdits optatius.
 3. Hauràs de realitzar-los al llarg de la durada de la teua carrera.
 4. Podràs incorporar-los al teu expedient encara superant el màxim de crèdits de la teua titulació.
 5. Una vegada incorporats no podran ser eliminats ni substituïts per uns altres.
 6. Apareixeran en el teu expedient amb la qualificació d'APTE.

1. Activitats esportives amb reconeixement

 • Es refereix a la participació estudiantil en els diferents equips de la Universitat d'Alacant en competicions i campionats universitaris i federats. Es reconeixerà sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries al fet que refereix l'esport. També tindran aquest reconeixement l'alumnat matriculat que supere les accions formatives que es realitzen en matèria esportiva sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80%.El Vicerectorat amb competències en matèria d'esport, a través del Servei d'Esports, quedarà encarregat de supervisar i acreditar l'assistència a cada activitat.

 • Podràs sol·licitar la incorporació al teu expedient de les activitats esportives aportant en secretaria els següents documents:
 1. Sol·licitud emplenada.
 2. Original i compia del Diploma acreditatiu.

En secretària et generarem un rebut de taxes del 25% del preu de cada crèdit de la teua titulació. Una vegada abonat, incorporarem els crèdits al teu expedient.

2. Activitats culturals amb reconeixement

 • Es refereix a la participació estudiantil en els grups estables institucionals de producció cultural universitària, programes institucionals dels vicerectorats i activitats culturals propostes per les facultats i escoles així com les activitats d'estiu de la Xarxa Joan Lluis Vives. Es reconeixerà per la participació en les activitats al fet que es fa referència en aquest apartat, sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries al fet que referisca l'activitat. El Vicerectorat amb competències en matèria de cultura o les escoles i facultats o els vicerectorats proponents quedaran encarregats de supervisar i acreditar aquesta assistència.
 • Podràs sol·licitar la incorporació al teu expedient de les activitats culturals aportant en secretaria els següents documents:
 1. Sol·licitud emplenada.
 2. Original i compia del Diploma acreditatiu.

En secretària et generarem un rebut de taxes del 25% del preu de cada crèdit de la teua titulació. Una vegada abonat, incorporarem els crèdits al teu expedient.

3. Activitats de representació estudiantil reconegudes

 • Es refereix a la participació estudiantil en els diferents òrgans unipersonals i col·legiats en els quals la seua presència estiga prevista en l'Estatut de la Universitat d'Alacant. Es reconeixerà el nombre de crèdits ECTS en cada curs acadèmic establits en el següent llistat segons l'òrgan en el qual participe:

 1. Representant en la Junta Electoral de la Universitat, 1 crèdit.
 2. Representant en el Consell d'Institut Universitari de Recerca, 1 crèdit.
 3. Representant en el Consell de Departament, 1 crèdit.
 4. Representant en els Claustres de Facultat i d'Escola, i comissions delegades 1 crèdit.
 5. Representant en la Junta de Facultat i d'Escola, 1 crèdit.
 6. Representant en el Claustre Universitari, 1 crèdit.
 7. Representant en el Consell Social, 1 crèdits.
 8. Representant en el Consell de Govern, 2 crèdits.
 9. Representant en la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants, 2 crèdits.
 10. La Presidència del Consell d'Estudiants, 3 crèdits.
 11. President o Presidenta Delegació de Centre: 3 crèdits
 12. Representant en la Comissió Permanent de la Delegació de Centre: 2 crèdits
 13. Delegats o delegades de curs i grup: 1 crèdit

Tal reconeixement de crèdits es realitzarà sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% de les convocatòries al fet que referisca l'òrgan, sense que a l'efecte de la present normativa, tinga validesa la delegació de vot. La Secretaria General de la universitat, les escoles i facultats i els departaments, segons l'òrgan al fet que referisca la representació estudiantil, quedaran encarregats de supervisar i acreditar aquesta assistència.

 • Podràs sol·licitar la incorporació al teu expedient de les activitats de representació aportant en secretaria els següents documents:
 1. Sol·licitud emplenada.
 2. Original i còpia del Certificat acreditatiu.

En secretària et generarem un rebut de taxes del 25% del preu de cada crèdit de la teua titulació. Una vegada abonat, incorporarem els crèdits al teu expedient.

4. Activitats de solidaritat, voluntariat i cooperació

 • Es refereix a la participació estudiantil en els diferents programes institucionals de solidaritat, voluntariat i cooperació. Es reconeixerà per la participació en cadascuna d'aquestes activitats sempre que l'alumnat acredite una assistència d'almenys el 80% a les mateixes.
  Els vicerectorats amb competències en aquestes matèries, a través dels seus serveis o unitats, quedaran encarregats de supervisar i acreditar aquesta assistència.

 • Podràs sol·licitar la incorporació al teu expedient de les activitats de solidaritat, voluntariat i cooperació aportant en secretaria els següents documents:
 1. Sol·licitud emplenada.
 2. Original i compia del Certificat acreditatiu.

En secretària et generarem un rebut de taxes del 25% del preu de cada crèdit de la teua titulació. Una vegada abonat, incorporarem els crèdits al teu expedient.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464