Saltar apartados

Sol·licitud d'expedició del títol - Facultat de Dret

Requisits per a sol·licitar el Títol:

 • Tenir superats la totalitat dels crèdits que componen la teua titulació d'acord a l'establit en el teu pla d'estudis (totes les actes han d'estar signades i tancades) .
 • Estar al corrent del pagament de la teua matrícula. Si eres sol·licitant de beca, i encara no s'ha resolt, tens dues opcions:
 1. Esperar al fet que es resolga la beca i, si te la concedeixen, sol·licitar posteriorment el títol.
 2. Abonar l'import íntegre de la matrícula, i, si posteriorment et concedeixen la beca, sol·licitar la devolució de taxes.

Procediment de sol·licitud:

Per a titulacions de Grau i Postgrau

A partir del 15/06/2015, totes les peticions de sol·licitud de títol oficial per a les titulacions de grau i postgrau es realitzaran a través d'UA Cloud (Campus Virtual). Tota la informació disponible sobre aquest nou procediment es pot consultar en la pàgina web:

http://sa.ua.es/es/titulos/procedimiento-de-solicitud-y-tramitacion-del-titulo.html

Descàrrega manual del nou procediment en pdf

 

Per a les titulacions en extinció (Diplomatures i Llicenciatures)

Per a iniciar l'expedició del títol hem de rebre en secretaria la següent documentació:

1. Sol·licitud del Títol

2. Fotocòpia del DNI, passaport o un altre document d'identitat vàlid i en vigor en l'estat membre de la Unió Europea.

Aquesta documentació la pots aportar:

 • DE FORMA PRESENCIAL, lliurant-la personalment en secretaria.
 • A DISTÀNCIA: Enviant una còpia escanejada tant de la sol·licitud com del DNI, NIE o Passaport mitjançant el sistema de parts de la Facultat, especificant com a assumpte: Sol·licitud del títol.

L'enllaç al sistema de parts és: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/proyectos/formulario/generaparte.asp?id=38&idioma=C

 

Pagament de taxes d'expedició:

Una vegada rebuda la documentació i comprovat que compleixes els requisits per a sol·licitar el títol, emetrem el rebut de taxes que podràs visualitzar en el teu Campus Virtual.

Aquest rebut el pots pagar:

 • Per Campus Virtual, mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat
  (Secretaria Virtual --> Pagaments --> Rebuts emesos --> € --> Acceptar --> Emplenar el núm. targeta --> Acceptar -->Confirmar).
 • En efectiu, en qualsevol oficina del Banc Sabadell, Banc Santander o Cajamurcia. El rebut te'l lliuren en secretaria (també pots descarregar-lo des del Campus Virtual).

 

Lliurament del títol provisional:

Podràs arreplegar personalment en secretaria el Certificat Supletori del Títol en els següents terminis:

 • Si pagues el rebut mitjançant Campus Virtual podràs arreplegar-lo en el mateix moment.
 • Si pagues el rebut de taxes en qualsevol oficina d'entitat bancària, podràs arreplegar el títol provisional en la secretaria 3 dies hàbils després (comptats des de la presentació en la secretaria el rebut abonat).
 • També podràs habilitar a una altra persona per a realitzar el tràmit mitjançant autorització expressa signada per tu, adjuntant-hi fotocòpia del teu DNI i del DNI de la persona autoritzada (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
  Pots obtenir un model d'autorització ací: autorització.

Podràs sol·licitar que t'enviem el Certificat Supletori del Títol per correu postal, si així ho indiques en el moment del lliurament de la documentació. Si la documentació la lliures a distància mitjançant el sistema de parts, hauràs d'indicar en el camp "Motiu de la consulta" l'adreça postal completa on vols que t'enviem el Certificat Supletori del Títol.

Taxes del títol:

L'expedició del Títol té una taxa que s'actualitza anualment segons el que es disposa en el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana.

Per al curs 2013/14:

 • Llicenciatures + Suplement Europeu al Títol: 186,24 €
 • Diplomatures + Suplement Europeu al Títol: 108,86 €
 • Grau: 186,24 €
 • Màster Oficial: 212,07 €
Descomptes aplicables:

L'aplicació dels diversos descomptes solament serà aplicable si es justifica degudament i presentant la documentació en vigor:

 • Família Nombrosa General (50%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Família Nombrosa Especial (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del títol actualitzat de família nombrosa.
 • Discapacitat igual o superior al 33% (100%). Has de presentar certificació de tal circumstància i fotocòpia per a la seua .
 • Víctima de bandes armades i elements terroristes (100%). Has de presentar original i fotocòpia, per al seu acarament, del document que acredite tal situació o, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.

Títol definitiu i Suplement Europeu al Títol (SET):

El Negociat de Títols es posarà en contacte amb tu quan estiga disponible el Títol definitiu i el Suplement Europeu al Títol, que podràs arreplegar en aqueix mateix Negociat.

Les dades de contacte del Negociat de Títols són:

 • Telèfons:
965909344
965903400 ext. 3046
 • Fax:
965909441
 • Correu electrònic:
titols@ua.es
Més informació:

http://sa.ua.es/es/titulos/titulos-oficiales.html

http://sa.ua.es/es/titulos/preguntas-frecuentes.html

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464